Yoğun Bakım Hastalarında Üst Mide Barsak Sistemi Kanamalarını Önlemek İçin Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Yoğun bakıma alınan (YBÜ) hastalarda klinik olarak önemli üst mide-barsak sistemi (gastro intestinal sistem - GİS) kanamalarını önlemek için yapılan müdahalelerin fayda ve zararları hakkındaki kanıtları derledik.

Arka plan

Stres ülserleri, mide ya da barsağı içten kaplayan mukoza tabakasında oluşan yüzeysel hasarlardır ve şok, sepsis veya travma sonucu meydana gelebilir. Hasarın şiddetin bağlı olarak tutulan bölgeler iltihaplanır ve değişik derecelerde olmak üzere kanama başlayabilir. Stres ülserine bağlı olarak görülen üst GİS kanamaları YBÜ’lerde, hastalık şiddetinde ve ölümlerdeki artışa önemli katkı yapar. Ancak hasta bakımının standartları iyileşti ve YBÜ’lerde üst GİS kanama insidensi düşüyor. Bu nedenle tüm ağır hastalara koruyucu tedavi gerekmez.

Stres ülserine karşı korumanın, ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) gibi olumsuz etkileri olabiliyor. VİP mekanik solunum yapılan hastalarda, bakterilerin neden olduğu bir akciğer enfeksiyonudur. Genellikle ateş, öksürük ve pürülan balgamla kendini gösterir. Ağır hastalarda, yatışı uzun sürenlerde ve stres ülserine karşı koruma alanlarda VİP riski yüksektir. Bu yüzden üst GİS kanama insidensini güvenle azaltabilecek stratejilerin değerlendirilmesi gerekiyor.

Çalışma özellikleri

Ağır hasta olan her yaştan, toplam 15 027 katılımcıyla yapılmış 106 araştırmayı derledik. Kanıtlar 2017 Ağustosuna kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

H2 reseptör antagonistleri, antiasitler, sukralfat ve proton pompası inhibitörlerinin etkili olduğu bulundu.

H2 reseptör antagonistleri, histamin reseptörlerini bloke ederek midede asit sekresyonunu inhibe eder ancak platelet sayısında azalmaya (trombositopeni), böbrekte iltihaba (interstisyel nefrit) ve konfüzyona neden olabilir.

Antiasitler mide asidini nötralize eder, ancak ishal veya kabızlık yapabilir.

Proton pompası inhibitörleri (PPİ), mide asidi üretiminin son aşamasını inhibe eder ve bunlarla birlikte C. difficile ishali riskinde artış görülebilir.

Sukralfat gibi ülser koruyucu ilaçlar, mide mukozasını kaplayarak, asitle arasında bir engel oluşturur. Ancak kabızlığa neden olabilir ve bazı antimikrobik ilaçların emilimiyle etkileşir.

Plaseboya ya da koruyucu tedavi yapılmamasına kıyasla; H2 reseptör antagonistleri, antiasitler ve sukralfat, YBÜ hastalarında klinik olarak önemli üst GİS kanamayı önlemede etkili olabiliyor. Hastanede kazanılan pnömoni gelişme ihtimali, H2 reseptör antagonistleri ve sukralfatla en yüksek bulundu.

Düşük kesinlikte kanıtlar PPİ’lerin, YBÜ hastalarında üst GİS kanamasını önlemede H2 reseptör antagonistlerinden daha etkili olduğunu gösteriyor. Proton pompası inhibitörleriyle 1000 hastadan 25’inde üst Gİ sistem kanaması olma ihtimali varken, H2 reseptör antagonisti alan 1000 kişiden 73’ünde (güven aralığı 46 ile 115 arasında) bu ihtimal var.

Hastanede kazanılan pnömoni gelişme riskiyle ilişkili olarak, PPİ’lere kıyasla H2 reseptör antagonistlerinin etkisiyle ilgili sonuçlar hem fayda hem de zararla uyum gösteriyor.

Kanıt kalitesi

Kanıtların kesinliğine olan güvenimiz düşükle orta arasında değişiyor. Plaseboya ve tedavi yapılmamasına kıyasla farklı müdahalelerin etkisi için kanıtların kalitesi, H2 reseptör antagonistleri için orta ve antiasitler ve sukralfat için düşük.

Plaseboya ya da tedavi yapılmamasına kıyasla farklı H2 reseptör antagonistlerinin pnömoni riskine etkisi için kanıtların kalitesi düşük.

Hastanede kazanılan pnömoni için PPİ’lere kıyasla H2 reseptör antagonistlerinin etkisine dair kanıtların kalitesi de düşük.

Kaynak

Toews I, George A, Peter JV, Kirubakaran R, Fontes LS, Ezekiel J, Meerpohl JJ. Interventions for preventing upper gastrointestinal bleeding in people admitted to intensive care units. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 6. Art. No.: CD008687. DOI: 10.1002/14651858.CD008687.pub2

Orijinal özet için: Yoğun Bakım Hastasında Mide Kanaması

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv