Bası Yaralarını Önlemek İçin Sağlık Personelinin Eğitimi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bası yaraları, yürüyemeyen ve uzun zamanını oturur veya yatar durumda geçiren hastalarda görülür. Ciltte ağrılı renk değişimlerinden, açık yaralara kadar değişebilir. Enfeksiyona yatkındır ve kişinin sağlık ve iyilik haline önemli etki yapar. Riski yüksek olan hastalarda bu yaraların gelişimini engellemek için sağlık personelinin önleme konusunda iyi bilgi sahibi olması gerekir. Sağlık personelinin ne tipte bilgiye sahip olması gerektiği, bilginin en iyi nasıl verilebileceği ve eğitimin bası yarası gelişmesini önleyip önleyemediğinin anlaşılması önem taşıyor.

Derleme sorusu

Bası yaralarından korunmada sağlık profesyonellerine verilen eğitimin etkileri hakkındaki kanıtları derledik. Nasıl yapıldığına bakmadan, yaraları önlemeye odaklı tüm eğitim tiplerini derlemeye dâhil ettik. Sağlık personel olarak, mesleki arka planı ne olursa olsun korunmada görevli tüm personeli seçtik. Kurum olarak, hastanelerin yataklı ve ayaktan bölümleri, toplum sağlığı klinikleri, hasta evleri ya da bakım evleri seçildi.

Anahtar bulgular

2017 Haziranında yaptığımız literatür taraması sonucunda 5 araştırma bulduk. 2 çalışmada eğitimin bası yaralarının önlenmesine etkisi araştırıldı. Sağlık profesyonellerinin eğitiminin yeni gelişen bası yarası sayısında bir fark getirip getirmediğinden şüpheliyiz. Bunun nedeni araştırmalardaki kanıtların kesinliğinin çok düşük olmasıdır.

3 çalışmada da eğitimin personelin bilgisine etkisi araştırıldı. Bu araştırmalarda eğitim, eğitim verilmemesine karşı, eğitimsel müdahalenin bileşenlerinin birkaç kombinasyonu ve farklı formatlarda verilen eğitimler kıyaslandı. Eğitimin, personelin bası yarasından korunma bilgisinde veya yeni gelişen ülser sayısında bir fark sağlayıp sağlamadığından şüpheliyiz. Bunun nedeni çalışmalardaki kanıtların kesinliğinin çok düşük olmasıdır.

Çalışmalarda eğitimin sağlık personelinin yaptığı tedavilere etkisi araştırılmadı.

Eğitimin ikincil sonuç ölçütleri olan; bası yarasını şiddeti, hastanın yaşam kalitesi hakkındaki görüşü ve bakıcıların hastanın günlük işlerini bağımsız yapabilme yetisi hakkındaki görüşü 1 araştırmada incelendi. Ancak çalışmalardan bu sonuç ölçütlerini bağımsız değerlendirmemize izin verecek kadar bilgi sağlanmadı.

Kanıtların kalitesini GRADE yaklaşımıyla değerlendirdik ve tümünün kesinliğinin çok düşük olduğu kararına vardık. Bu nedenle eğitimin bası yaralarını önleyebildiğini belirleyemedik. Ayrıca eğitimin bası yaralarının önlenmesi hakkında sağlık personelinin kazandığı bilgiyi etkilediğini de belirleyemedik.

Bu derlemenin sağladığı kanıtlar 12 Haziran 2017 tarihine kadar güncel.

Kaynak

Porter-Armstrong AP, Moore ZEH, Bradbury I, McDonough S. Education of healthcare professionals for preventing pressure ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD011620. DOI: 10.1002/14651858.CD011620.pub2

Orijinal özet için: Bası Yaralarını Önlemede Personel Eğitimi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar