Karaciğer Ensefalopatisi Önleme Ve Tedavisinde L-ornitin L-aspartat

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Siroz bir kronik karaciğer hastalığıdır. Siroz hastalarında, karaciğer hastalığına bağlı bir beyin işlevi bozulması olan ensefalopati olağan görülür (hepatik ensefalopati). Bazı sirozlu hastalarda konuşma, denge ve günlük işlevlerde bozulma gibi ensefalopati belirtileri açıkça görülür ve bu belirtiler kısa süreli, tekrarlayıcı olabilir ya da ısrarla sürebilir. Bazılarındaysa açık klinik belirtiler görülmez, ancak testler yapıldığında beynin dikkat ve karmaşık işleri yapabilme gibi bazı özellikleri bozulmuş bulunur ve bu hastalarda minimal hepatik ensefalopati olduğu söylenir. Karaciğer ensefalopatisinin gelişim nedeni karmaşıktır ancak kanda barsak toksinleri, özellikle amonyak birikimi anahtar bir rol oynar. L-ornitin L-aspartat kan amonyak düzeyini düşürdüğünden, hepatik ensefalopatili hastalarda ya da hepatik ensefalopati gelişimini önlemede faydalı etkileri olabilir.

Derleme sorusu

Hepatik ensefalopatinin korunma ve tedavisinde ağızdan ya da damar yoluyla verilen L-ornitin L-aspartat kullanımına dair klinik araştırma kanıtlarını derledik

Fon kaynakları

Derlediğimiz 36 araştırmadan 6’sı ilaç şirketlerinden fon ya da herhangi bir başka destek almadı. 17 araştırma mali destek, 3 araştırma ücretsiz ilaç ya da plasebo sağladı. Kalan 10 araştırmada fon bilgisi raporlanmadı.

Çalışma özellikleri

33 araştırmada L-ornitin L-aspartat plaseboya ve müdahale yapılmamasına, 6 araştırmada başka tedavilerle karşı kıyaslandı. Araştırmalara açık ya da minimal hepatik ensefalopatili ya da ensefalopati gelişim riski olan katılımcılar alındı. 5 çalışmada korunma, 30’unda tedavi araştırıldı. Damar içi tedaviler 3 – 35 gün arası ortalama 8 gün, ağızdan tedaviler 7 - 180 gün arasında, ortalama 30 gün sürdürüldü. Kanıtlar 2017 Aralığına kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Analizlerimiz L-ornitin L-aspartatın plaseboya veya tedavi verilmemesine kıyasla ölümleri azaltabildiği, ensefalopatiyi iyileştirebildiği ve ciddi yan etkileri önleyebildiğini gösterdi. Ancak bu hastalığın önlenmesi ve tedavisinde kullanılan başka ilaçlara kıyasla faydalı etkisi olmadı.

Kanıt kalitesi

Bulduğumuz kanıtlar çok zayıf olduğundan sirozlu hastalarda L-ornitin L-aspartatın hepatik ensefalopatiyi önleme ya da tedavi etmede faydalı olduğundan şüpheliyiz. Çoğu araştırma yayınlanmamış olduğundan dikkatle gözden geçirilmemişti, birçoğu endüstriden destek aldı ve bunlar da kayırma hatası riski getiriyor. Bu durumda hepatik ensefalopatinin korunma ve tedavisinde L-ornitin L-aspartatın değerini belirlemek için daha fazla bilgi gerekiyor.

Kaynak

Goh E, Stokes CS, Sidhu SS, Vilstrup H, Gluud L, Morgan MY. L-ornithine L-aspartate for prevention and treatment of hepatic encephalopathy in people with cirrhosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD012410. DOI: 10.1002/14651858.CD012410.pub2

Orijinal özet için: Hepatik Ensefalopati Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar