Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisinde İki Müdahalenin Etkisine Dair Biraz Kanıt Var

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Hangi tedaviler çocukluk çağı konuşma apraksisi (ÇKA) olan çocuk ve ergenlerde dil ve konuşmayı iyileştirmede faydalı?

Arka plan

ÇKA’lı çocuklar anlaşılabilir temizlikte kelimeler söyleyebilmek ve cümleler kurabilmek ve doğru bir konuşma ritmiyle ifade edebilmek için, tutarlı ve net olarak ses ve hece üretmede güçlük çeker. Bunun sonucunda ÇKA’lı çocuğun konuşmasının anlaşılması güç olur, bunun da okul başarısı ve akran arkadaşlığına negatif etki potansiyeli vardır. ÇKA genel popülasyonun %0.1 kadarını etkiler. Bu çalışmada ÇKA olan çocuklarda en etkili tedavileri belirleyebilmek için araştırma kanıtları derlendi.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 6 Nisan 2017 tarihine kadar güncel

Çalışma özellikleri

ÇKA’sı olan 4 – 12 yaşlar arasındaki 26 çocukla yapılan 1 araştırma bulduk. Bilinen bir nedeni olmayan hafifle şiddetli arası ÇKA’sı olan katılımcı çocuklar iki tedaviye randomize edildi: Nuffield Dispraksi Programı 3. Edisyonu (Nuffield Dyspraxia Programme - Third Edition (NDP-3) ve Hızlı Hece Geçişi tedavisi (Rapid Syllable Transition Treatment (ReST). Her iki tedavi de 3 hafta boyunca, haftada 4 gün, 1 saatlik seanslar şeklinde verildi. Tedaviler bir üniversite kliniğinde konuşma patolojisi öğrencileri tarafından yapıldı. Sonuç ölçütleri tedavi öncesinde, hemen sonrasında ve 1 ay ve 4 ay sonrasında ölçüldü. Derlememizde sadece tedavi bitiminden sonraki 1 ay sonunda alınan sonuç ölçütleri değerlendirildi.

Fon kaynakları

Derlenen çalışmaya aşağıdaki kuruluşlar fon sağladı: Australian Research Council; the University of Sydney International Development Fund; Douglas & Lola Douglas Scholarship on Child and Adolescent Health; Nadia Verrall Memorial Scholarship; ve James Kentley Memorial Fellowship.

Anahtar sonuçlar

Derlemeye aldığımız araştırma NDP-3’ün tedavi edilen ögelerin üretiminin ve bağlantılı konuşmanın doğruluğunda iyileşme sağlayabildiğine dair sınırlı kanıt sağladı. NDP-3’ün konuşma üretiminin tutarlılığına ve ReST’in tedavi edilmeyen kelimelerin doğru üretimine ihmal edilebilir bir etkisi olduğuna dair kısıtlı kanıt var. Araştırmada fonksiyonel iletişim ölçülmedi.

Sağlanan kanıtların, bulguların başka araştırmalarda yeniden üretilmesiyle kuvvetlenmesi beklenir.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışma, toplam kayırma hatası riski düşük tek bir randomize kontrollü araştırma. Kanıt kalitesini, tek çalışmanın belirsizliğine bağlı olarak bir seviye düşürerek orta olarak değerlendirdik.

Tavsiyeler

NDP-3 veya ReST’in başka hastalığı olmayan ve nedeni bilinmeyen ÇKA’lı 4 – 12 yaş arası çocuklarda faydalı olabileceğine dair sınırlı kanıt var. Bu tedavilerin birinin diğerine göre veya her ikisinin de tedavi yapılmamasına ya da olağan tedaviye göre daha iyi olup olmadığını bilmiyoruz. Halen başka tedaviler için kanıt bulunmuyor.

Tedavileri tedavi yapılmamasına karşı kıyaslayanlar dâhil olmak üzere yapılacak daha fazla RKA kanıt temelini güçlendirir. Ayrıca ÇKA ve başka hastalıkları ya da tanıları olan çocuklarda da daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

Morgan AT, Murray E, Liégeois FJ. Interventions for childhood apraxia of speech. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD006278. DOI: 10.1002/14651858.CD006278.pub3

Orijinal özet için: Çocuklarda Konuşma Bozukluğu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar