Yatan Hastalarda Çeşitli Deliryum Tablolarında Antipsikotikler

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Hastaların yoğun bakımlar dışındaki servislerinde yatan hastalarda deliryum tedavisinde antipsikotiklerin etkinlik ve güvenliğine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Deliryum, yatan hastalarda yeni başlayan, hastanede yatış süresini ve ölüm ihtimalini artıran, konfüzyonel bir durumdur. Rehberler deliryuma katkısı olabilecek potansiyel tetikleyici herhangi bir ilacın kesilmesini önerir. Deliryum belirtileri ısrar eder ve sıkıntı verici veya tehlikeli olursa kısa süreli olarak bir antipsikotik ilaç yazılabilir.

Antipsikotikler genellikle psikoz tedavisinde kullanılan sakinleştiricilerdir. Ana tiplerini birinci nesil (veya tipik) ve ikinci nesil (veya atipik) antipsikotikler oluşturur. İki grup da beyinde dopaminerjik reseptör yollarını bloke eder, ancak atipik ilaçlar serotonin reseptörlerinde de eylem gösterir. Atipiklerin psikozun hem hallüsinasyonlar gibi pozitif belirtilerini hem de emosyonel çekilme gibi negatif belirtilerini tedavide etkili olduğu görülmüştür. Antipsikotiklerin deliryum gidişatını kısaltıp kısaltmadığı veya belirtileri azaltıp azaltmadığı ya da daha çok zarara neden olup olmadığının anlaşılması gerekiyor. Bu nedenle derlemenin 2007 yılında yayınlanan eski versiyonunu güncelliyoruz.

Çalışma özellikleri

Toplam 727 katılımcıda deliryum tedavisinde antipsikotikleri test eden 9 araştırma bulduk. 4 araştırmada antipsikotikler başka bir sınıf ilaca ya da plaseboya karşı ve 7 araştırmada bir tipik antipsikotik, atipik antipsikotik ilaçla kıyaslandı

Anahtar sonuçlar

Antipsikotiklerin yatan hastalarda deliryum sürecini kısalttığı önermesini destekleyen ya da reddeden kanıt olmadığını bulduk. Erişebildiğimiz çalışmalar temel alındığında antipsikotikler, antipsikotik olmayan ilaçlara ya da plaseboya göre deliryum şiddetini azaltmıyor, belirtileri gidermiyor ve ölüm riskini azaltmıyor. Antipsikotiklerin hastanede kalış süresini kısalttığı ya da sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini iyileştirdiği önermelerini de destekleyen ya da reddeden kanıt bulamadık. Çalışmalarda yan etkiler nadiren raporlandı.

Kanıt kalitesi

Çalışmalarda klinik açıdan konuyla ilgili birçok sonuç ölçütünün yayınlanmadığına ve sağlanabilen kanıtların genel kalitesinin düşük olduğuna dikkat etmek önem taşıyor.

Harici fon

Canadian Fraility Network (eski Technology Evaluation in the Elderly Network [TVN]) (www.cfn-nce.ca/), Canada

Kaynak

Burry L, Mehta S, Perreault MM, Luxenberg JS, Siddiqi N, Hutton B, Fergusson DA, Bell C, Rose L. Antipsychotics for treatment of delirium in hospitalised non-ICU patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 6. Art. No.: CD005594. DOI: 10.1002/14651858.CD005594.pub3

Orijinal özet için: Deliryum Tedavisinde Antipsikotikler

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2006 versiyonu Lonergan E ve ark. / Güncellik: Ağustos 2006


Cochrane derleme özeti

Haloperidol (<3.5 mg/gün), risperidon ve olanzapin deliryum tedavisinde eşdeğer etkili, yan etkileri az. Haloperideol dozu arttığında (>4.5 mg/gün) Parkinsonik yan etkiler olanzapine kıyasla sık görülüyor. Pre-operatif haloperidol, ameliyat sonrası deliryum şiddet ve süresini azalttı.

Tüm araştırmalar küçük ve tekrarlanması gerekiyor.

Kaynak

Lonergan E, Britton AM, Luxenberg J. Antipsychotics for delirium. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD005594. DOI: 10.1002/14651858.CD005594.pub2

Orijinal özet için: Deliryum Tedavisinde Antipsikotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin


Son Paylaşımlar