Astım Alevlenmelerinde Antibiyotikler Etkili Ve Güvenli mi?

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Astım solunum sisteminin tüm dünyada olağan görülen, çocuk ve erişkinleri etkileyen kronik bir hastalığıdır. Hastalar zaman zaman belirtilerde kısa süren kötüleşme yaşar, bunlar alevlenme ya da astım atağı olarak bilinir. Alevlenmeler genellikle ilaçları artırarak, örneğin birkaç gün ağız yoluyla steroid verilerek tedavi edilir. Alevlenmeleri bazen viral ya da başka enfeksiyonlar tetikleyebilir. Ara sıra akciğer ve hava yollarının bakteriyel enfeksiyonları da alevlenmeye neden olabilir. Bakteriyel enfeksiyon belirtileri akciğerleri dinlemekle duyulan çıtırtılar, ateş ve öksürükle çok miktarda ve değişik renkte balgam çıkmasıdır. Bakteri enfeksiyonları kan testi gibi laboratuvar testleriyle konfirme edilebilir ancak birinci basamakta bu imkân her zaman bulunmaz. Bakteriyel enfeksiyonlar antibiyotik tedavisi gerektirir.

Bu derlemede, astım alevlenmesi olan hastalarda antibiyotiklerin etkili ve güvenli olup olmadığını anlamayı hedefledik. Bu derlemenin yapılmasına kısmen, astım alevlenmesi olan hastalarda antibiyotiklerin fazlaca yazılması ihtimali de motivasyon sağlıyor.

Çalışma özellikleri

Derleme için, alevlenmeye karşı herhangi bir tip ve dozda antibiyotik kullanımını antibiyotik verilmemesiyle kıyaslayan randomize kontrollü çalışmaları aradık. Erişkin ve çocuklarda, dünyanın her yerinde herhangi bir zamanda yapılan araştırmalar derlendi.

Anahtar sonuçlar

Toplam 681 çocuk ve erişkinle yapılan 6 araştırma bulduk, ikisi 35 yıldan eskiydi. Genel olarak antibiyotik verilmemesine kıyasla antibiyotik kullanımının, belirtileri ve solunum testi sonuçlarını iyileştirebildiğini gösteren az miktarda kanıt bulundu. Derleyebildiğimiz araştırma ve katılımcı sayısı az olduğundan bu sonuçlardan çok emin değiliz. Önemli sonuç ölçütlerimizden biri olan yoğun bakım ünitesine yatışlar raporlanmadı.

Bunun yanında, antibiyotik verilen hastalarda daha fazla veya daha az yan etki görüldüğünden de şüphede kaldık. Toplam 502 hasta içinden, beşi antibiyotik beşi de plasebo alan/antibiyotik almayan gruptan olmak üzere sadece 10’unda ciddi ters olay görüldü.

Hastaneye yatış ve izlem süresinde başka bir alevlenme görülmesi gibi başka önemli sonuç ölçütleriyle ilgili fazla kanıt bulamadık.

En yeni çalışmaya, çoğu önceden antibiyotik almış olduğundan katılımcı bulmada zorluk yaşandı.

Kanıt kalitesi

Bu derlemede sunulan kanıtların kesinliğine olan güvenimiz genel olarak düşük. Bu önemli soru hakkında yapılmış çok az çalışma bulabildiğimiz için, astım alevlenmeleriyle ilgili bazı çalışmaların yapılmış ve yayınlanmamış olduğu düşüncesindeyiz. Ayrıca bulduğumuz araştırmalara sadece hastaneler ve acil servislerde yatan katılımcılar alındığı için, çalışma bulgularının astım atağı yaşayan tüm hastalar için ne kadar geçerli olduğu konusunda da kaygımız var. Bunun yanında iki çalışma eskiydi ve astım tedavisi son 30 yılda çok değişti. Çalışma sayısının azlığından dolayı, belli durumlarda antibiyotiklerin antibiyotik verilmemesinden daha iyi, kötü ya da aynı olduğunu söyleyemiyoruz. Son olarak da çalışmaların yürütüm şekilleri hakkında da bazı kaygılarımız var: Örneğin bir araştırmada hastalar ve araştırma personel körlenmedi, bu da hasta ve personel davranışını etkileyebiliyor.

Sonuç

Antibiyotiklerin astım atağı yaşayan hastalara fayda edebildiğine dair çok kasıtlı kanıt bulduk, ancak hala çok şüpheliyiz. Özellikle hastaneye kabuller ve yan etkiler gibi önemli sonuç ölçütleri hakkında fazla bilgi bulamadık. Ancak bulduğumuz çalışmalarda ciddi yan etkiler çok nadir görüldü.

Kaynak

Normansell R, Sayer B, Waterson S, Dennett EJ, Del Forno M, Dunleavy A. Antibiotics for exacerbations of asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 6. Art. No.: CD002741. DOI: 10.1002/14651858.CD002741.pub2

Orijinal özet için: Astım Alevlenmesi Tedavisinde Antibiyotikler

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar