Su İçinde Doğum


Foto: Kelly PhD

Cochrane derleme özeti

Konu

Doğumun üç aşamasının herhangi birini ya da tümünü su içinde yapmanın anneler ve bebeklerine etkisini değerlendirdik.

Önemi

Birçok kadın su içinde doğum yapmayı seçiyor ve bu uygulama birçok ülkede gittikçe daha popüler hale geliyor. Bu nedenle su içinde yapılan doğumların kadınlar ve bebeklerine sağladığı fayda ve zararların daha fazla anlaşılması önemli. Doğumun ilk ya da ikinci aşamasını su içinde yapmanın, kadının doğum sancısıyla baş edebilme ve bir ters olay riskini artırmadan normal doğum yapma potansiyelini artırıp artırmadığının araştırılması önem taşıyor. Ters olaylar anne ve bebekte enfeksiyon riskinin artması, ciddi perine yırtığı riskinin artması ve bir kanama halinde kan kaybı miktarını kestirmenin güçleşmesi olabilir. Faydaları değerlendirirken, iyilik halinin gerek fiziksel gerekse psikolojik sağlığı kapsadığını kabul ettik.

Bulgular

Toplam 3663 kadınla yapılan 15 araştırmayı derledik. Tümünde de su içinde yapılan doğum normal ortamdaki doğumla kıyaslandı. 8’inde doğumun ilk aşaması, 2’sinde ikinci aşaması, 4’ünde birinci ve ikinci aşamalar ve 1 araştırmada da birinci aşamada erken veya geç suya batırma kıyaslandı. Kanıtlar orta veya çok düşük kalitedeydi. Araştırmalarda suya batırma başka tipte ağrı yönetimiyle kıyaslanmadı.

Doğumun ilk aşamasının su içinde olması muhtemelen daha az kadına epidural yapılmasıyla sonuçlanıyor ancak yine muhtemelen, normal vaginal doğum, enstrümanla doğum ve sezaryenle doğum yapan ve ciddi perineal yırtılma olan kadın sayısında çok az fark var ya da hiç yok.

Kanıt kalitesi çok düşük olduğundan doğumdan sonra kaybedilen kan miktarı üzerindeki etkiden şüpheliyiz.

Doğum eyleminin su içinde olmasının da yoğun bakım ünitesine alınan ve enfeksiyon gelişen bebeklere de az etkisi oldu ya da hiç olmadı.

Ölü doğumlar ve bebek ölümleri raporlanmadı.

İkinci aşamada suya batırma 2 araştırmada incelendi. Suya batırmanın normal vaginal doğum yapan kadın sayısında çok az fark sağladığı ya da hiç sağlamadığını bulduk. Suya batırmanın enstrümanla vaginal doğumlar, sezaryenler, YBÜ’ye alınan bebek sayısı, bebeğin doğumdaki ateşi ve ilk haftada ateşlenmesine bir fark getirip getirmediği belirsiz, tüm bu sonuç ölçütleri için kanıt kalitesi çok düşük bulundu. Bu aşamada epidurale bakılmadı. İki araştırmada da ciddi perineal yırtıklar ve doğumdan sonra kan kaybı raporlanmadı.

Kalan araştırma 200 kadınla yapıldı ve suya erken ve geç dönemde batırılan kadınlar kıyaslandı ancak gruplar arasında net bir fark göstermek için yeterli bilgi bulunmadı.

Sonuç

Su içinde doğum yapmak epidural yapılan kadın sayısını azaltabilir. Ancak doğum moduna ve ciddi perinael yırtılma olan kadın sayısını etkilemez görünüyor.

Bu derlemede su içinde doğumun kadınlar ve bebeklerinde herhangi bir ters sonuç olması riskini artırdığına dair bir kanıt olmadığı bulundu. Araştırmalar kalite açısından değişkendi ve sonuçlara güvenimizin artması için özellikle su içinde doğum ve hastane dışı doğum kurumlarında kullanımı için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Ayrıca kadınlar ve sağlıkçıların suda doğum hakkındaki deneyimlerini de araştırmak gerekiyor.

Kaynak

Cluett ER, Burns E, Cuthbert A. Immersion in water during labour and birth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD000111. DOI: 10.1002/14651858.CD000111.pub4

Orijinal özet için: Su İçinde Doğum

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar