İskemik Felç Önleme Ve Tedavisinde Uzak Bölgede İskemi Yaratarak Kondisyon Kazandırma

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

İskemik felçli ya da riski yüksek olanlarda uzak bölgede iskemi yaratarak kondisyon kazandırmanın faydaları neler?

Arka plan

Felç tüm dünyada erişkin malûliyetlerinin önde gelen nedenleri arasında olup çoğunda iskemik felçler söz konusudur. İskemik felç olan hastaların yaklaşık dörtte birinde ileride yeni felçler görülür. Uzak bölgede iskemi yaratarak kondisyon kazandırma (remote ischaemic conditioning - RIC) beyin dokusunun, kan akımının azalmasına toleransını artırarak korunması ve hasarın önlenmesine yönelik bir stratejidir. Araştırmalar iskemik felcin korunma ve tedavisinde RIC’in faydalı etkileri olabileceğini gösterdi.

Çalışma özellikleri

Derlememize toplam 735 katılımcıyla yapılmış 7 araştırma dahil edildi. Bu araştırmalarda RIC sahte RIC tedavisi ya da tıbbi tedaviye karşı kıyaslandı. 371 katılımcılı 3 araştırmada iskemik felçten korunma, 364 katılımcılı 4 araştırmada da tedavi araştırıldı. Derlenen araştırmalar Çin, Danimarka ve Birleşik Krallıkta yapıldı.

Anahtar sonuçlar

Beyin arterlerinde daralma olan hastalarda RIC, yeni felç riskini azaltabiliyor. Boyun arterlerindeki daralması stentle tedavi edilen hastalarda RIC, kan akımı azalmasının neden olduğu yeni beyin hasarlarının büyüklüğünü azaltabiliyor. Ancak klinik sonuç ölçütlerine etkisi belirsiz bulundu. RIC grubunda ters olaylar anlamlı derecede daha sık görülmekle beraber şiddetli oldukları bildirilmedi.

Belirtiler ortaya çıkalı sadece birkaç saat geçen ve pıhtı çözücü tedavi alan akut iskemik felçli hastalarda RIC’in ölüm veya bağımlılık riskini artırabildiğini bulduk. Son felcin büyüklüğünde anlamlı fark olmadığı bulundu. Akut iskemik felçli ve beyninde kronik kan damarı hastalığı olan hastalarda RIC sinir işlevi, mod ve düşünebilme yetisi ölçütlerini etkilemedi.

Kanıt kalitesi

Beyin arterleri daralan kişilerde RIC’in felç nükslerini önlemede faydası olabildiğini ve pıhtı çözücü tedavi alan akut iskemik felçli hastalarda ölüm ve bağımlılıkları artırabildiğini gösteren düşük kalitede kanıt var. Felç büyüklüğünü azaltmayla ilgili kanıtlar daha belirsiz. Kanıt kalitesi düşük, ileride yapılacak araştırmaların bulgulara olan güvenimize önemli bir etki yapması muhtemel.

Sağlanan kanıtlar 2018 Ocağına kadar güncel.

Kaynak

Zhao W, Zhang J, Sadowsky MG, Meng R, Ding Y, Ji X. Remote ischaemic conditioning for preventing and treating ischaemic stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 7. Art. No.: CD012503. DOI: 10.1002/14651858.CD012503.pub2

Orijinal özet için: Uzak Bölgede İskemiyle Kondisyon Kazandırma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv