Deliryum Hastalarında Kolinesteraz İnhibitörleri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Yaşanan bir hastalık esnasında insanlarda konfüzyon ve şuurda değişim şeklindeki belirtilerle, deliryum olarak bilinen bir durum gelişebilir. Bu hastalar hastanede diğerlerine kıyasla daha uzun kalır ve sağkalım ihtimali daha düşüktür. Deliryum tedavisinin altta yatan hastalığın iyi tedavisi ve hastaya yeniden oryantasyon kazandırmak gibi stratejilere odaklanması gerekir. Ancak ilaç esaslı tedaviler halâ kullanılıyor. Deliryum tedavisinde, bunama belirtilerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar olan kolinesteraz inhibitörlerinin rolü olabilir.

Derleme sorusu

Kolinesteraz inhibitörleriyle yapılan tedavinin deliryum şiddet ve süresini azaltıp azaltmadığını anlamayı hedefledik. Bu ilaçların yan etkilerini de araştırdık. Deliryum genellikle yüksek düzeyde ilaç tedavisi ve hemşire bakımı gerekenlerde, örneğin yoğun bakım hastalarında görülür. Bu derlemeye yoğun bakımda yatan hastaları almadık.

Çalışma özellikleri

Deliryum hastası 15 katılımcıyla Birleşik Krallıkta yapılmış 1 araştırma bulduk. Ortalama katılımcı yaşı 82.5, sekizi erkek, yedisi kadın olan araştırmada, 7 katılımcının da öyküsünde demans vardı. Araştırmada rivastigmin plaseboya karşı kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Araştırmalar rivastigmin ya da plasebo alan hastalar arasında bir fark göstermedi. Araştırmanın yürütüm ve raporlaması iyiydi, ancak küçük katılımcı sayısı deliryum tedavisi olarak rivastigmin hakkında çıkarılabilecek bir kesin sonucu kısıtlıyor.

Kaynak

Yu A, Wu S, Zhang Z, Dening T, Zhao S, Pinner G, Xia J, Yang D. Cholinesterase inhibitors for the treatment of delirium in non-ICU settings. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 6. Art. No.: CD012494. DOI: 10.1002/14651858.CD012494.pub2

Orijinal özet için: Deliryum Tedavisinde Rivastigmin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar