Erişkinde Migreni Önlemek İçin Botulinum Toksini Enjeksiyonu

Cochrane derleme özeti

Anahtar sonuçlar

Botulinum toksini (botoks) enjeksiyonlarıyla tedavi edilen kronik migren hastalarında, plasebo verilenlere göre her ay migrenle geçen zaman 2 gün azalıyor. Bu iyileşmenin yaşamlarında anlamlı bir fark sağlayıp sağlamadığı belirsiz. Botulinum toksininin migren önleyici oral tedavilerden daha iyi olup olmadığını göstermek için daha fazla araştırma gerekiyor. Episodik migrenli hastalarda botoksla ilgili kanıtlar belirsiz. Botoks tedavisi fazla yan etkiye neden olmadı.

Arka plan

Migren her 20 erişkinden birinde görülür ve bundan yakınan her 4 kişiden biri kadındır. Ayda 15 gün ya da daha fazla baş ağrısı olan ve bunların 8 ya da daha fazlası migren olan insanlar kronik migrenlidir. Ayda 15 günden az baş ağrısı olan insanlarda episodik migren bulunur. Migreni önlemede botulinum toksinini plasebo enjeksiyonuna ve başka ilaçlara karşı ve farklı dozları birbirine karşı kıyaslayan araştırmaları derledik. Araştırmalardan aşağıdaki sonuç ölçütleriyle ilgili verileri topladık: Aylık migrenli gün sayısı, migren şiddeti, migren ilacı kullanımı, hastalık değerlendirme skalaları; yaşam kalitesi, yan etkiler ve tedavinin mali etkinliği.

Araştırma özellikleri

Toplam 4190 katılımcıyla yapılan 28 klinik araştırmayı derledik. Katılımcıların ortalama yaşı 42 olup 8/10’u kadındı. Muhtemelen 2017 Aralığından önce yayınlanan tüm araştırmaları bulduk. Araştırmalar kısa süreli olup en uzunu 9 ay sürdü. Hastaların yarı kadarında kronik, kalan yarısında episodik migren vardı. Kronik migren için Birleşik Krallık ve ABD’de 155 – 195 ünite arası dozlar tavsiye ediliyor. Araştırmalarda 6 – 300 ünite arası dozlar kullanıldı. 10 katılımcıdan 8’ini ilgilendiren 16 araştırmaya botulinum toksini üreticileri fon sağladı.

Anahtar sonuçlar

Maalesef araştırmalarda bizim için önemli olan önemli ölçütler hakkında yeterli ayrıntı raporlanmadı.

Tavsiye edilen dozda botoks ile tedavi edilen kronik migrenli hastalar, plaseboyla tedavi edilenlere göre ayda 2 gün daha az migren yaşadı. Hem kronik hem de episodik migrenle ilgili 6 araştırmada da aylık migren atağı sayısı raporlandı. Botulinum toksininin ay başına yaşanan atak sayısını azaltmada plasebodan daha iyi olduğu ispatlanmadı. Botoks migren krizlerinin şiddetini azaltabilir ancak bu sonuca güvenmek için daha büyük araştırmalar gerekiyor.

3 araştırmada, en az 100 ünite botoks sodyum valproat ve topiramatla kıyaslandı. Migrenli gün sayısındaki iyileşmenin farklı olmadığı bulundu; bu veri 1 araştırmadan sağlandı. Kronik migrenlilerde botoks, migren malüliyet sorgulaması skorlarını düşürmede oral tedavilerden daha iyi ya da kötü bulunmadı. Oral tedavilerle yapılan tüm kıyaslama sonuçları küçük araştırmalarda geldiği için yapılacak büyük çaplı araştırmaların bunları değiştirmesi muhtemel ve bu sonuçlara güvenemiyoruz.

Botulinum toksiniyle tedavi edilen 100 katılımcıdan 60’ında, en sık göz kapağı düşmesi ve kas zaafı şeklinde olmak üzere yan etkiler, plasebodan biraz fazla görüldü (47/100). Botulinum toksiniyle ve oral tedavilerle görülen yan etki riskinde fark bulunmadı. İki küçük araştırmadaki katılımcılarda, oral tedavi yerine botulinum toksini verildiğinde tedavi terk ihtimali 4 kat daha az bulundu. Yan etkiler hakkında bilgi 8/10 katılımcı için raporlandı.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesini çok düşük, düşük, orta ya da yüksek olmak üzere 4 düzeyde değerlendirdik. Kronik migrenlilerin migrenli gün sayısı ve yaşadıkları yan etki sayısındaki değişim için sağlanan sonuçlar orta kalitede sonuçlara dayanıyor. Kalan tüm diğer sonuçlar için gerçek etkinin farklı olması muhtemel.

Kaynak

Herd CP, Tomlinson CL, Rick C, Scotton WJ, Edwards J, Ives N, Clarke CE, Sinclair A. Botulinum toxins for the prevention of migraine in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 6. Art. No.: CD011616. DOI: 10.1002/14651858.CD011616.pub2

Orijinal özet için: Migren Tedavisinde Botoks

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus