Felç Sonrası Hareketleri İyileştirmek İçin Ayna Tedavisi


Foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Joseph A. Boomhower / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Felç sonrasında ayna tedavisi hareketleri, günlük aktivite performansını, ağrıyı ve görsel uzaysal ihmali etkiler mi?

Arka plan

Felçler olağan olarak kol ve bacakları etkiler ve yürüme, giyinme veya yeme gibi günlük yaşam aktivitelerinde sorunlara neden olur. Ayna tedavisi (AT) bir rehabilitasyon yöntemidir. Bacaklar veya kolların arasına ayna yerleştirilir, böylece sağlam bacak veya kolun hareketi, hasta bacak veya kolun normal hareket ettiği illüzyonu yaratılır. Bu sistemle hareket, duyu ve ağrıyla ilgili farklı beyin bölgeleri uyarılır. Ancak ayna tedavisinin kesin işleyiş mekanizmaları hala bilinmiyor.

Araştırma tarihi

Soruyla ilgili araştırma yayınlarını bulmak için tıbbi literatürü 16 Ağustos 2017 tarihine kadar taradık.

Çalışma özellikleri

57 randomize, 5’i çapraz kontrollü 62 araştırmayı derledik. Araştırmalara yaşları 30 – 73 arasında ortalama 59 olan toplam 1982 katılımcı alındı. Ayna tedavisi haftada 3 – 7 arası 15 – 60 dakikalık seanslarla uygulandı ve 2 – 8 hafta sürdürüldü.

Anahtar sonuçlar

Tedavi bitiminde ayna tedavisi, etkilenen ekstremitenin hareketlerini ve günlük yaşam aktivitelerini yürütebilme yetisini 6 ay içinde ve ötesinde orta derecede iyileştirdi.

Ayna tedavisi felç sonrasındaki ağrıyı da iyileştirdi ancak bu etki daha çok kompleks rejyonel ağrı sendromu olanlarda görüldü. Görsel uzaysal ihmale net etki olmadığı bulundu. Harekette sağlanan faydalar tüm çalışma gruplarında olmasa da 6 ay devam etti. Ters etki olmadığı bildirildi.

Kanıt kalitesi

Derlenen araştırmalar AT’nin hareketi ve günlük yaşam aktivitelerinde performansı iyileştirdiğine dair orta kalitede kanıt sağlıyor. Ancak ağrıda azalma ve görsel uzaysal ihmalle ilgili sağlanan kanıtların kalitesi düşük. Bu durum çalışma sayısının azlığına bağlı, metodolojik kalitesi güvenilir ve daha büyük tasarımlı başka araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Thieme H, Morkisch N, Mehrholz J, Pohl M, Behrens J, Borgetto B, Dohle C. Mirror therapy for improving motor function after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 7. Art. No.: CD008449. DOI: 10.1002/14651858.CD008449.pub3

Orijinal özet için: Felç Hastasında Ayna Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv