Antipsikotiklere Bağlı Tardif Diskinezide GABA Agonistleri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Şizofreni ya da benzeri ruh sağlığı problemleri olan hastalarda tardif diskinezi tedavisi için GABA agonisti ilaçların kullanımının etkilerini belirlemeyi hedefledik.

Arka plan

Şizofreni hastaları hallüsinasyonlar ve garip inanışlar gösterir. Ana tedavisi antipsikotik ilaçlardır. Ancak bu ilaçların önemli yan etkileri vardır. Tardif diskinezide, yüz, ağız, dil ve çenede spazm ve yüz buruşturma şeklinde istemsiz davranışlar görülür. Nedeni uzun süre veya yüksek dozda antipsikotik ilaç kullanımıdır, tedavisi zordur, şifa sağlanamayabilir. Tardif diskinezi tedavisinde GABA agonisti ilaçlar kullanılır, ancak şiddetli sakinleştirici özellikleri olduğundan ruh sağlığını ve psikotik belirtileri kötüleştirebilir. GABA agonisti ilaçlar arasında baklofen, progabid, sodyum valproat ve THIP bulunuyor.

Çalışma özellikleri

Derlememize GABA agonisti ilaçları plaseboya karşı kıyaslayan 11 araştırma dâhil edildi. Tüm araştırmalara şizofreni veya başka kronik ruh hastalığı olan ve tardif diskinezi gelişen az sayıda (2 – 80 arası) katılımcı alındı.

Anahtar sonuçlar

Tardif diskinezi tedavisinde GABA agonisti ilaçların etkileri hakkındaki kanıtlar kesin ve ikna edici değil. Bu ilaçların muhtemel herhangi bir faydasına, kullanımlarına eşlik eden yan etkilerin ağır basması mümkün.

Kanıt kalitesi

Kanıtlar zayıf, araştırmalar kısa vadeli, küçük çaplı ve kötü raporlanmış. Bu ilaçların tardif diskinezi tedavisi olarak tavsiye edilmesi mümkün değil.

Bu basit dilli özet orijinal olarak McPin Foundation’dan kıdemli hakem araştırmacı Ben Gray tarafından yazılan özetten adapte edildi (http://mcpin.org/).

Kaynak

Alabed S, Latifeh Y, Mohammad H, Bergman H. Gamma-aminobutyric acid agonists for antipsychotic-induced tardive dyskinesia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD000203. DOI: 10.1002/14651858.CD000203.pub4

Orijinal özet için: Tardif Diskinezi Tedavisinde GABA Agonistleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar