Demans Hastalarına Müzik Esaslı Tedavi Müdahaleleri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Demans hastalarında tedricen; hafıza, düşünme, dil ve günlük yaşam aktivitelerinde güçlükler ortaya çıkar. Demansa sıklıkla eşlik eden duygusal ve davranışsal sorunlar hastanın yaşam kalitesini düşürebilir. Geç aşamalarda sözlü iletişim güçleşir, ancak konuşamaz olduktan sonra bile şarkıları mırıldanıp eşlik edebilirler. Bu nedenle müzik demans hastaları için özellikle uygun olabilir. Müzik terapistleri hastalarla ferdi ya da grup olarak, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için müzik kullanarak çalışmak üzere eğitimlidir. Benzer tedavileri uygulamak için diğer sağlık profesyonelleri de eğitilebilir.

Amaç

Demanslı hastaların duygusal iyilik halini ve yaşam kalitesini iyileştirmek için müzik esaslı tedavilerin kullanımına dair kanıtları aradık. Ayrıca hastaların; emosyonel, davranışsal, sosyal ya da bilişsel problemlerine etkileri hakkındaki kanıtları derledik.

Çalışma özellikleri

Müzik esaslı tedavilerinin etkilerini bir kıyaslama grubuna karşı değerlendiren randomize kontrollü çalışmaları aradık. Kıyaslama gruplarına özel bir tedavi yapılmadı ya da farklı aktiviteler önerildi. Daha azından bir etki beklenmediği için en az 5 seans tedavi yapılan araştırmaları seçtik. Tedavi etkisinin tahmini hesabını mümkün olduğunca doğru yapabilmek için araştırma sonuçlarını kombine ettik. Kanıtlar 19 Haziran 2017 tarihine kadar güncel.

Sonuçlar

Toplam 22 araştırma bulduk ve 890 hastada en azından bazı sonuç ölçütlerini kombine etmemiz mümkün oldu. Araştırmalardaki tüm katılımcılar bakım evleri ya da hastanelerde kalmaktaydı. Müzik tedavisi bazı araştırmalarda olağan bakımla, bazılarında yemek pişirme ve resim yapma gibi başka aktivitelerle kıyaslandı. Araştırmaların genel ve raporlama kalitesi değişkendi ve sonuçlara güvenimizi etkiledi.

Öncelikle bir kür tedavi bitiminden sonraki sonuçlara baktık. Sonuçlarımıza göre, müzik esaslı tedavilerin depresyon belirtilerini ve toplam davranışsal sorunları iyileştirdiğine ancak spesifik olarak ajite veya agresif davranışları iyileştirmediğine orta derecede güvenimiz var. Güvenimiz daha az olsa da müzik tedavileri, anksiyete ve yaşam kalitesi dahil emosyonel iyilik halini de iyileştirebiliyor. Bilişime etki az ya da hiç yok. Sosyal etkileşim hakkında sağladığımız sonuçlara güvenimiz çok az.

Bazı araştırmalarda tedavi bitiminden sonra 4 hafta ya da daha fazla süren etki olup oladığına bakıldı. Ancak veriler çok azdı ve sonuçlara güvenimiz yok veya çok düşük. Demanslı hastalarda müzik esaslı tedavilerin etkileri hakkında yapılacak daha başka araştırmaların mevcut bilgimize önemli bir katkı yapması muhtemel olduğundan araştırmaların sürmesi önem taşıyor.

Kaynak

van der Steen JT, Smaling HJA, van der Wouden JC, Bruinsma MS, Scholten RJPM, Vink AC. Music-based therapeutic interventions for people with dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 7. Art. No.: CD003477. DOI: 10.1002/14651858.CD003477.pub4

Orijinal özet için: Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Müzik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv