Kardiyovasküler Risk ve Omega-3 Yağlar


İnuit çocukları. Yaklaşık 1925, Captain George E. Mack

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Balık ya da bitki esaslı omega-3 yağları artırmanın kalp ve dolaşım hastalıkları, şişmanlık ve kan yağlarına etkisini araştıran randomize kontrollü araştırmaları (RKA) derledik.

Arka plan

Omega-3 yağlar esansiyeldir, sağlığın sürdürülebilmesi için besinlerle alınması gerekir. Bu yağların belli başlı tipleri bitkilerde bulunan alfa linolenik asit (ALA) ve balıkta bulunan eikosapenta enoik asit (EPA) ve dokosahekso enoik asittir (DHA). Toplum içinde, daha fazla balık tüketmek ya da omega-3 takviyeleri almanın kalp hastalığı, felç ve ölüm risklerini düşürdüğü inancı var.

Çalışma özellikleri

Derlememize 112 000’den fazla katılımcıyla yapılan 79 araştırma dâhil edildi. Araştırmalarda, daha fazla omega-3 alımının daha az almaya ya da hiç almamaya kıyasla kalp ve dolaşım hastalıklarına etkisi değerlendirildi. Araştırmalardan 25’i kayırma hatası olmayacak şekilde iyi tasarımlı olup çok güvenilir bulundu. Katılımcıların bazıları hasta bazıları sağlıklı olup, Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Asya’da yaşayan erişkin insanlardı. Katılımcılar, en az 1 yıl boyunca aldıkları omega-3 miktarını artırdı veya olağan yağ alımını sürdürdü. Çoğu EPA veya DHA araştırmasında müdahale olarak kapsüller, azında balık yağı kullanıldı. Kanıtlar 2017 Nisanına kadar güncel

Anahtar sonuçlar

EPA ve DHA miktarını artırmanın tüm nedenlerden ölümler ve kardiyovasküler olaylara etkisi az ya da hiç yok (yüksek kalitede kanıt) ve muhtemelen kardiyovasküler ölümler, koroner olay ve ölümler, felçler ve ritim bozukluklarında az fark sağlıyor ya da hiç sağlamıyor (orta kalitede kanıt). EPA ve DHA kullanımı biraz serum trigliseridlerini düşürüyor ve HDL’yi yükseltiyor (yüksek kalitede kanıt).

Fındık ya da zenginleştirilmiş margarin yemekle daha fazla ALA alımı muhtemelen; tüm nedenlerden ya da kardiyovasküler nedenlerden ölümler ve koroner olaylarda az fark sağlıyor ya da hiç sağlamıyor; ancak kardiyovasküler olayları, koroner mortalite ve aritmileri hafifçe düşürüyor (orta/düşük kalitede kanıt). Kanıtlar çok düşük kalitede olduğundan ALA’nın felçlere etkisi belirsiz.

Omega 3 kapsülleri alımının kalp hastalıkları, felçler ve ölümleri azaltmadığına dair kanıt var. Balık yemenin etkisine dair kanıt az. EPA ve DHA trigiseridleri azaltsa da omega-3 takviyeleri kalp ve dolaşım hastalıklarının korunma ve tedavisinde muhtemelen fayda sağlamıyor. Ancak bitki esaslı ALA’ları artırmak bazı kalp ve dolaşım hastalıklarına karşı biraz koruyucu olabiliyor.

Yazarların Kararı

Bu derleme, omega-3 yağların etkilerinin bu güne kadar yapılan en kapsamlı sistematik değerlendirmesini sağlıyor.

Orta ve yüksek kalitede kanıtlar EPA ve DHA’yı artırmanın mortaliteye veya kalp damar sağlığına etkisinin az olduğu ya da hiç olmadığını gösteriyor (kanıtlar çoğunlukla takviye araştırmalarından sağlandı).

EPA ve DHA takviyelerinin faydasına dair daha önceki önermeler, kayırma hatası riski daha yüksek olan araştırmalardan kaynaklanıyor.

Düşük kalitede kanıtlar ALA’nın kalp damar hastalığı olay riskini, koroner kalp hastalığı mortalitesini ve aritmileri hafifçe azaltabildiğini gösteriyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

Araştırmacılar balık yağındaki EPA ve DHA ve bitkilerdeki ALA gibi omega-3 çoklu doymamış yağ asitlerinin (ÇDYA) kalp damar sağlığına faydalı olduğunu gösterdi. Rehberler omega-3’ten zengin besinleri artırmayı ve bazen takviye kullanmayı tavsiye ediyor ancak yeni araştırmalar bunu onaylamadı.

Amaç

Balık ve bitki esaslı omega-3 alımını artırmanın tüm nedenlerden ölümler, kalp damar olayları, kilo ve kan yağlarına etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.

Araştırma stratejisi

CENTRAL, MEDLINE and Embase 2017 Nisanına kadar; ve ClinicalTrials.gov ile World Health Organization International Clinical Trials Registry 2016 Eylülüne kadar dil kısıtlaması yapılmadan tarandı. Sistematik derleme referansları, bibliyografyalar manuel olarak tarandı ve araştırma yazarlarıyla temas kuruldu.

Seçim kriterleri

En az 12 ay süren ve uzun zincirli çoklu doymamış yağ asidi veya ALA takviyesini veya alımını artırma tavsiyesini olağan alım ya da daha az kullanımla kıyaslayan RKA’lar seçildi.

Veri toplama ve analiz

Derlenecek araştırmaları iki yazar bağımsız olarak seçti, verileri çıkardı ve geçerliliğini değerlendirdi. ALA ve uzun zincirli omega 3 müdahaleleri için ayrı olarak rastgele etki meta analizi yaptık ve meta-regresyonla doz-cevap ilişkisini değerlendirdik.

Ana sonuçlar

Derlememizin bu güncellemesinde toplam 112 059 katılımcıyla yapılan 79 RKA alındı ve çalışmaların 25’inde genel kayırma hatası riskini düşük bulduk. Araştırmalar 12 – 72 ay arasında sürdürüldü ve çoğunlukla yüksek gelirli ülkelerden kardiyovasküler riski çeşitli erişkinler dâhil adildi. Çoğu araştırmada uzun zincirli omega-3 kapsülleriyle takviye, bazılarında uzun zincirli omega-3 veya ALA’dan zengin besinler veya diyet tavsiyeleri plaseboya ya da olağan diyete karşı kıyaslandı.

Meta analiz ve duyarlılık analizleri, uzun zincirli omega-3’ü artırmanın, tüm nedenlere bağlı mortaliteye çok az etkisi olduğu ya da hiç olmadığını (RR 0.98, %95 GA 0.90 -1.03; 92 653 katılımcı; 39 araştırmada 8189 ölüm, yüksek kalitede kanıt);

kardiyovasküler mortaliteye çok az etkisi olduğu ya da hiç olmadığını (RR 0.95, %95 GA 0.87 - 1.03; 67 772 katılımcı; 25 araştırmada 4544 kardiyovasküler hastalık ölümü);

kardiyovasküler olaylara çok az etkisi olduğu ya da hiç olmadığını (RR 0.99, %95 GA 0.94 - 1.04, 90 378 katılımcı; 38 araştırmada14,737 katılımcıda olay görüldü; yüksek kalitede kanıt);

koroner kalp hastalığı mortalitesine çok az etkisi olduğu ya da hiç olmadığını (RR 0.93, %95 GA 0.79 - 1.09, 73 491katılımcı; 21 araştırmada1596 ölüm;

felçlere çok az etkisi olduğu ya da hiç olmadığını (RR 1.06, %95 GA 0.96 - 1.16, 89 358 katılımcı; 28 araştırmada1822 felç) ve

aritmilere çok az etkisi olduğu ya da hiç olmadığını (RR 0.97, %95 GA 0.90 - 1.05, 53 796 katılımcı; 28 araştırmada 3788 hastada aritmi oldu) gösterdi.

Uzun zincirli omega-3’ün koroner kalp hastalığı olaylarını azalttığını gösteren kanıt bulundu (RR 0.93, %95 GA 0.88 - 0.97; 84 301 katılımcı; 28 araştırmada 5469 katılımcıda koroner kalp hastalığı olayları görüldü) ancak bu etki duyarlılık analizlerinde görülmedi; uzun zincirli omega-3’ün muhtemelen koroner kalp hastalığı olaylarına etkisi az ya da hiç yok. Belirtilenler dışında kalan tüm kanıtlar GRADE’e göre orta kalitede bulundu.

ALA miktarını artırmak muhtemelen tüm nedenlerden ölümlerde çok az fark sağlıyor ya da hiç sağlamıyor (RR 1.01, %95 GA 0.84 - 1.20; 19 327 katılımcı; 459 ölüm, 5 RKA),

Kardiyovasküler mortalitede çok az fark sağlıyor ya da hiç sağlamıyor (RR 0.96, %95 GA 0.74 - 1.25, 18,619 katılımcı; 219 kardiyovasküler ölüm, 4 RKA) ve koroner kalp hastalığı ölümlerinde az fark sağlayabiliyor ya da hiç sağlamıyor (RR 1.00, %95 GA 0.80 - 1.22, 19 061 katılımcı, 397 olay, 4 RKA, düşük kalitede kanıt).

Ancak ALA’nın artırılması kardiyovasküler olay riskini hafifçe düşürebiliyor (%4.8’den %4.7’ye, RR 0.95, %95 GA 0.83 - 1.07; 19 327 katılımcı; 884 olay, 5 RKA, düşük kalitede kanıt); muhtemelen kardiyovasküler mortalite riskini düşürüyor (%1.1’den %1.0’e, RR 0.95, %95 GA 0.72 - 1.26, 18 353 katılımcı; 193 ölüm, 3 RKA) ve aritmi riskini düşürüyor (%3.3 ‘den %2.6’ya, RR 0.79, %95 GA 0.57 -1.10, 4 837 katılımcı; 141 olay, 1 RKA). Felç üzerindeki etkiler belirsiz.

Sadece genel kayırma hatası riski düşük araştırmalarla yapılan duyarlılık analizi, uzun zincirli omega-3 ile ilgili birincil sonuç ölçütlerinin aritmiler hariç tümünde görülen etki büyüklüğünü 0’a yaklaştırdı (RR 1.0) ancak ALA ile ilgili sonuç ölçütlerinin çoğunu korunma gösterecek şekilde kaydırdı. Uzun zincirli omega 3’ün huni grafiği eksik çalışmalar/sonuçları eklemenin, primer sonuç ölçütlerinin çoğunda görülen etki büyüklüğünü 0’a yaklaştırdığını gösterdi. Alt gruplama ya da meta-regresyonda doz ya da devem etkisi bulunmadı.

Uzun zincirli omega-3 veya ALA’yı artırmanın ciddi ters olay riski, şişmanlık ve lipidleri değiştirdiğine dair kanıt bulunmadı ancak uzun zincirli omega-3 hafifçe trigliseridleri düşürdü ve HDL’yi yükseltti. ALA muhtemelen HDL’yi düşürüyor (yüksek veya orta kalitede kanıt).

Kaynak

Abdelhamid AS, Brown TJ, Brainard JS, Biswas P, Thorpe GC, Moore HJ, Deane KHO, AlAbdulghafoor FK, Summerbell CD, Worthington HV, Song F, Hooper L. Omega-3 fatty acids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 7. Art. No.: CD003177. DOI: 10.1002/14651858.CD003177.pub3

Orijinal özet için: Kalp Hastalığı ve Omega 3

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2002 versiyonu Hooper L ve ark. / Güncellik: Şubat 2011

Cochrane derleme özeti

Derlememiz diyetle ya da tekviye olarak alınan omega 3 yağların genel popülasyonda ya da kardiyovasküler hastalığı olanlarda ölümleri, kalp krizi ve felç gibi vasküler olayları veya kanserleri değiştirip değiştirmediğinin belirsiz olduğunu gösteriyor.

Analizler balık ya da bitki kökenli; diyetsel ya da takviye şeklindeki omega 3 yağlarla sınırlandığında, yine herhengi bir grupta ölümler ya da kardiyovasküler olaylarda azalma kanıtı bulunmadı.

Yazarların Kararı

Diyetle veya suplement olarak balık yağı ve bazı sebze yağlarında bulunan omega-3 yağları tüketiminin, genel popülasyonda veya kardiyovasküler hastalığı ya da riski olan insanlarda; total ölümler, kalp krizi ve felçler gibi kardiyovasküler olaylar ve kanserleri etkileyip etkilemediği belirsiz.

İnsanlara zengin omega 3 kaynaklarının tüketimini bırakmalarını tavsiye etmemiz için kanıt yok, ancak omega 3 yağların kalp damar sağlığı üzerinde bir koruyucu etkisini öne sürmek için daha fazla ve yüksek kaliteli araştırma gerekiyor.

Omega 3 yağların balık ya da bitki kaynaklı olmasının, diyetle ya da takviye olarak alınmasının ya da dozunun etkide fark yarattığına dair net kanıt da bulunmuyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

Balık yağı ya da sebze kaynaklı omega 3 (W3, n-3 veya omega 3) yağların sağlığa yararlı olduğu önerisi bulunuyor.

Amaç

Diyetle veya suplement olarak omega 3 yağ asitleri tüketimi veya tüketim önerisi ile yürütülen RK ve kohort çalışmalarında kardiyovasküler olaylar ve kanserlerde total mortaliteyi etkileyip etkilemediğini değerlendirmeyi amaçladık.

Araştırma stratejisi

CENTRAL, MEDLINE and EMBASE dahil 5 veri tabanı 2002 Şubatına kadar tarandı. Dil kısıtlaması yapılmadı. Referanslar gözden geçirildi ve yazarlarla temas kuruldu

Seçim kriterleri

Omega 3 ile en az 6 ay süren RK ve kohort çalışmaları seçildi. Toplam 36 913 popülasyonlu 48 RKA ve 41 kohort çalışması seçildi.

Veri toplama ve analiz

İki yazar çalışmaları seçim için değerlendirdi, verileri çıkardı ve kalitesini değerlendirdi. RKA ve kohort verileri için ayrı ayrı meta-analiz yapıldı.

Sonuçlar

Birleştirilen sonuçlar, ekstra omega 3 yağlar tüketen kişilerde total mortalite ve kombine kardiyovasküler olaylar riskinde azalma göstermedi. Çalışmalarda anlamlı istatistiksel heterojenite belirlendi.

Sadece kayırma hatası riski düşük çalışmaları seçen duyarlılık analizi heterojeniteyi azalttı ancak yine omega 3 yağların anlamlı bir etkisi belirlenemedi.

Analiz sadece balık kökenli omega 3 yağ veya kısa zincirli omega 3 yağ çalışmaları ile sınırlandı, yine de her bir grupta mortalite ve kardiyovasküler olaylarla ilgili anlamlı bir etki göstermedi.

Diyette tüketimi önerisi ya da takviye kullanımı ile yürütülen çalışmalar alt grup olarak ayrıldı. Bu analiz de, bu faktörlerin primer kriterlere net bir etkisi olduğunu düşündürmedi.

Ne RK çalışmalar ne de kohort çalışmaları fazla omega 3 alımıyla rölatif kanser riskinde artış göstermedi ancak hesaplar belirsizdi ve klinik olarak önemli bir etki dışlanamıyor.

Kaynak

Hooper L, Harrison R A, Summerbell C D, Moore H, Worthington H V, Ness A, Capps N, Davey Smith G, Riemersma R, Ebrahim S. Omega 3 fatty acids for prevention and treatment of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 4. Art. No.: CD003177. DOI: 10.1002/14651858.CD003177.pub2

Orijinal özet için: Kardiyovasküler Risk ve Omega-3

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar