Kulak Kiri Tıkanmasını Gidermede Damlalar


Kulak tıkacı. Foto: Anand2202 / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kulak salgısı veya kirinin (serumen) birikmesi sonucu kulak tıkanması olağan görülür. Rahatsızlık verici olduğu gibi işitmede sorun yaratabilir. Serumen tıkacını yumuşatarak kulak yıkama gibi daha ileri bir tedavi gereksinimini önleme aracı olarak kulak damlaları denendi. Bu derlemede yağ ve su temelli damla ve spreylerin kulak tıkaçlarının çözülmesinde faydalı olup olmadığı araştırıldı.

Çalışma özellikleri

2018 Martında, kulakta oluşan serümen tıkaçlarını yumuşatma ve gidermede kulak damlaları kullanımıyla ilgili yapılan çalışmaları aradık. Toplam 623 katılımcıyla yapılmış 10 araştırmayı derledik. Ancak birincil sonuç ölçütümüz olan kulağı tamamen temizlenen hasta oranı için sadece 6 araştırmadan analize uygun veri sağlayabildik. Bu araştırmalara her yaştan çocuk ve erişkin, dış kulak yolu serümenle kısmen ya da tamamen tıkanmış 360 katılımcı alındı.

Anahtar sonuçlar

Derlenen araştırmalarda trietanolamin, polipeptit, badem yağı, benzokain ve klorbutanol gibi yağ ve dokusat sodyum, üre peroksit, fenazon, kolin salisilat, potasyum karbonat gibi su esaslı damlalar, salin ve sade su kullanıldı ya da tedavi yapılmadı.

Sadece 1 araştırmada damla kullanımı tedavi yapılmamasıyla kıyaslandı.

Kulak damlaları, hiç bir şey yapılmadığında 1/20 olan kirden temizlenen kulak oranını 1/5’e yükseltti.

Su ya da yağ esaslı damlaların salin ya da sade sudan herhangi bir farkı olduğunu gösteren kanıt bulamadık. Ancak yine salin veya sade suyun da hiçbir şey yapmamaktan daha etkili olduğu bulundu.

Sık yan etki görülmedi. 30’dan daha az hasta damla kullanırken, hafif tahriş, ağrı ve nahoş koku gibi bir yan etki bildirdi, bunlar hafif nitelikteydi. Herhangi bir katılımcı ciddi yan etki bildirmedi.

Kanıt kalitesi

Serümen tıkacının temizlenmesi ve ters olaylar için sağlanan kanıtların kalitesine düşük değer biçtik.

Sonuçlar

Dış kulak kanalı kısmen ya da tamamen tıkandığında kulak damlası kullanımının, kulak tıkacını gidermede faydası olabildiğini bulduk. Bir tip damlanın diğerinden ya da aktif maddeler içeren damlaların sade ya da tuzlu sudan daha iyi olup olmadığı belirsiz.

Kaynak

Aaron K, Cooper TE, Warner L, Burton MJ. Ear drops for the removal of ear wax. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 7. Art. No.: CD012171. DOI: 10.1002/14651858.CD012171.pub2

Orijinal özet için: Kulak Kiri Ve Kulak Tıkanması

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv