Tekrarlayan Akut Orta Kulak İltihabı Olan Çocuklarda Kulak Tüpleri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Tekrarlayan akut orta kulak iltihabı olan çocuklar iki kulağa tüp takılmasından fayda görür mü (aynı zamanda adenoidler çıkarılarak ya da çıkarılmadan)?

Arka plan

Akut orta kulak iltihabı en olağan rastlanan çocukluk çağı hastalıklarındandır. Birçok çocukta arada bir atak görülse de bazıları tekrarlayan enfeksiyonlardan yakınır. Tekrarlayan enfeksiyonlar 6 aylık bir dönemde 3 ya da daha fazla ya da bir yılda 4 veya daha fazla enfeksiyon olarak tanımlanır. Tekrarlayan enfeksiyonlar, sık kulak ağrısı, ateşi genel hastalık, uykusuzluk ve okula-anaokuluna devamsızlığa ve ebeveynin işten kalmasına neden olarak önemli sıkıntı yaratır. Tedavi olarak ventilasyon ya da timpanostomi tüpleri olarak da bilinen kulak tüpü takılması önerilebilir. Bunlar cerrah tarafından küçük bir operasyonla kulak zarına takılan küçük plastik borulardır.

Çalışma özellikleri

Tekrarlayan akut orta kulak iltihabı olan toplam 9805 çocukla yapılan 5 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Tüm araştırmalar, kulak enfeksiyonlarına sık yol açan bir bakteri olan pnömokoklara karşı aşılamanın çıkışından önce yapıldı. Çalışmaların hiçbirinde araştırma gruplarında adenoidektomi yapılmadı. Bu derlemeye 4 Aralık 2017 tarihine kadar güncel kanıtlar içeriyor.

Anahtar sonuçlar

Birincil olarak, 3- 6 aylık izlemde (orta vadede) başka kulak enfeksiyonu geçirmeyen ve kulak zarında ısrarcı delik kalan çocuk oranına baktık. Bunun yanında daha fazla akut orta kulak iltihabı atağı geçirmeyen çocuk oranı dâhil başka sonuç ölçütlerine de bakıldı.

Aktif izlemeye karşı tüp

6 ve 12 aylık izlemlerde, tüple tedavi edilen çocuklardan, aktif izlenen çocuklara kıyasla daha azında başka kulak iltihabı atağı olduğuna dair düşük kalitede kanıt bulduk. Bir çocuğun fayda görmesi için sırasıyla 3 ve 8 çocuğa tüp takılması gerekiyor. Aynı izlemlerde tüp grubundaki kulak enfeksiyonlarının sayısı da daha düşük bulundu, ancak fark en fazla 6 ayda 1 kadar daha az olup 12 ayda daha da az fark edilen bir etki görüldü (düşükten çok düşüğe kalitede kanıt). Tüple tedavi edilen çocuklarda 4 – 12 aylık izlemde yaşam kalitesi daha iyi olmadı (düşük kalitede kanıt).

Antibiyotikle korumaya karşı tüp

Tüplerin antibiyotikle yapılan koruyucu tedaviden daha etkili olup olmadığı belirsiz. Tüple tedavi edilen çocukların, 6 ayda antibiyotik alanlara göre daha azında başka kulak enfeksiyonu olduğuna dair çok düşük kalitede kanıt bulduk; bir çocuğa fayda sağlamak için 5 çocuğun tüple tedavi görmesi gerekiyor. Ancak kulak enfeksiyonlarının sayısı iki grup arasında anlamlı fark göstermedi (çok düşük kalitede kanıt).

Plasebo ilaca karşı tüp

Tüple tedavi edilen çocuklarda, plasebo ilaç verilenlere göre 6 ayda daha az çocukta başka kulak enfeksiyonu görüldüğüne dair çok düşük kalitede kanıt bulduk. Bir çocuğa fayda sağlamak için 3 çocuğa tüp takılması gerekiyor.

6 ayda kulak enfeksiyonlarının sayısı da tüp grubunda daha düşüktü, ancak azalma en fazla mütevazı bir düzeyde olup atak sayısı 1 kadar azaldı (çok düşük kalitede kanıt).

Araştırmalarda tüplerin olumsuz etkileri sistematik olarak raporlanmadı. İki çalışmada, kulak zarında kapanmamakta ısrar eden delik olan çocuk sayısı raporlandı; bu durum tüp takılan çocuklarda sırasıyla %0 (0/54) ve %4 oranında (3/76) görüldü.

Kanıt kalitesi

Tekrarlayan akut orta kulak iltihabı olan çocuklarda her iki kulağa tüp takmanın fayda ve zararlarına dair kanıtların kalitesinin, çalışmalardaki kayırma hatası riski ve örneklerin küçük ya da çok küçük olmasına bağlı belirsizlik nedeniyle düşükle çok düşük arasında olduğu yargısına vardık. Bu durum, bu çocuklarda tüplerin gerçek etkisinin sunduğumuz rakamlardan farklı olabileceğinden, derleme sonuçlarının dikkatle yorumlanması gerektiği anlamına geliyor.

Kaynak

Venekamp RP, Mick P, Schilder AGM, Nunez DA. Grommets (ventilation tubes) for recurrent acute otitis media in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD012017. DOI: 10.1002/14651858.CD012017.pub

Orijinal özet için: Çocuklarda Tekrarlayan Orta Kulak İltihabı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv