Allerjik Rinit İçin Salinle Burun Yıkama

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Allerjik rinit burun içinde şişme ve iritasyon şeklindeki iltihaplanmadır, çocuk ve erişkinlerde olağan rastlanır. Aralıklı olabildiği gibi (haftada 4 günden veya yılda 4 haftadan az) ısrarcı da olabilir (haftada 4 günden veya yılda 4 haftadan fazla). Allerji çeşitli etkenlere bağlı olabilir ancak en sık rastlananlar ot veya ağaç poleni, küf, ev tozu maytları ve hayvan kepeğidir. Allerjik rinitli hastalar; burun tıkanması, akıntısı, kaşıntısı ve hapşırma gibi yaşam kalitesini etkileyebilen belirtiler yaşar.

Burun, burun boşluğuna verilen tuz çözeltisiyle yıkanır. Bu solüsyonun nasıl işe yaradığı tamamen bilinmiyor, etki muhtemelen mukusun incelmesiyle atılmasını kolaylaşması ve burundan bazı allerjenleri uzaklaştırması yoluyla olur. Bunun salinle yıkanmasında sprey, pompa ya da şırıngalarla yapılır. Salin solüsyonu izotonik (vücuttaki konsantrasyonun aynı (%0.9 NaCl) veya hipertonik (%0.9’dan fazla) olabilir. Burnun salinle yıkanmasının güvenli olduğu düşünülse de burun kanaması, iritasyonu ve burun ve kulaklarda acıma bildirileri var. Bu tedavi reçetesiz sağlanabilir ve allerjik rinitte tek başına ya da intranazal steroidler ve oral antihistaminler gibi ilaç tedavilerine eklenebilir.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2017 Kasımına kadar güncel

Çalışma özellikleri

487’si çocuk toplam 747 katılımcıyla yapılan 14 araştırma bulduk. Çalışmalarda farklı miktarlarda salin kullanıldı. 5 çalışmada çok düşük hacimde (her bir burun deliğine her seferinde 5 mL’nin altında), 2 çalışmada düşük hacimde (5 – 59 mL) 4 çalışmada yüksek hacimde (60 ml ve üstü) salin kullanıldı. 8 çalışmada hipertonik, 5 çalışmada izotonik salin kullanıldı; 3 çalışmada bilgi verilmedi. 2 çalışmada ise farklı salin solüsyonları kullanıldı.

Fon kaynakları

7 araştırma fon kaynağı raporlamadı. Kalan 7 araştırmaya, yazarın kurumunca fon sağlandı veya yerel ya da ulusal hükümetlerden araştırma bağışı aldı. Çalışmalar ilaç şirketlerinden fon almadı.

Anahtar sonuçlar

Salinle yıkama, salinle yıkama yapılmamasına karşı

Salinle yıkamanın hem erişkin hem de çocuklarda allerjik rinit belirtilerini gidermede faydası olabiliyor ve muhtemelen ters etkileri yok. Ancak bu derlemeye dayanarak salin solüsyonunun belli hacimleri ve konsantrasyonları arasında fark olup olmadığını söylemek mümkün değil.

İlaç tedavisine ek olarak salinle yıkama

Allerjik rinitte, burun içi steroid veya oral antihistamin gibi ilaç tedavilerine ek olarak uygulanan salinle yıkamanın, belirtileri iyileştirmede sade ilaca göre faydası olduğu belirsiz. Uygulamayla birlikte görülen bir ters etki yok.

İlaç tedavilerine kıyasla salinle yıkama

Salinle yıkamanın intranazal steroidlerden daha iyi, kötü veya aynı olup olmadığını söyleyebilmek için yeterli kanıt bulunmuyor. Nazal saline kıyasla oral antihistaminlerle ilgili sonuç ölçütlerini raporlayan araştırma bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Çalışmaların çoğunluğunun küçük ve sonuç ölçütleri farklı metotlarla ölçüldüğünden, salinsiz tedaviye karşı salinle burun yıkama kıyaslaması için kanıt kalitesi düşük veya çok düşük. Salinle yıkama ucuz, güvenli ve kabul edilebilir bir alternatif sağlayabildiği için konuyu araştıran daha fazla çalışma yapılması gerekir.

Kaynak

Head K, Snidvongs K, Glew S, Scadding G, Schilder AGM, Philpott C, Hopkins C. Saline irrigation for allergic rhinitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 6. Art. No.: CD012597. DOI: 10.1002/14651858.CD012597.pub2

Orijinal özet için: Allerjik Rinitte Salin Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar