Erişkin Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Tek Veya İki İnsizyonla Cerrahi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Ön çapraz bağ (ÖÇB), diz eklem içinde kemiklerin eklem hareketi esnasında bir arada kalmasını sağlayan kuvvetli bir doku bandıdır. Futbol ve ski gibi spor aktiviteleri esnasında ÖÇB yırtılması olağan görülür. Bu arızalar sıklıkla cerrahi olarak tedavi edilir. Bu ameliyat da olağanda artroskopik yapılır ve yırtılan bağın yerine bir tendon grefti yerleştirilir. Greft dize yakın başka bir yerden alınır. Rekonstrüksiyon esnasında grefti tam yerine yerleştirmek için tibia ve femurda tüneller açılır

Bu derlemede iki ÖÇB rekonstrüksiyon tekniği kıyaslandı: Tek insizyon ve iki insizyon teknikleri. Daha sık kullanılan iki insizyon tekniğinde femur bölgesinde bu kemiğe ulaşmak için yapılan bir kesiyle eklem içine kadar uzanan bir tünel açılır. Tek insizyon tekniğinde bu delik açılmaz. Bunun yerine greft femura artroskopla içeriden dışarıya doğru tutturulur.

Araştırma özellikleri

Tıbbi literatür veri tabanlarında 2014 Ağustosuna kadar iki tekniği kıyaslayan çalışmaları aradık. Patellar tendon greftiyle ÖÇB rekonstrüksiyonu yapılan toplam 320 katılımcıyla yapılmış 5 araştırma bulduk. Katılımcıların çoğunluğu 20’li yaşlarındaydı.

Anahtar sonuçlar

3 ay civarında, 12 ayda ve 2 – 5 yıl arasında hastaların bildirdiği diz işlevinde iki teknik arasında fark olmadığını bulduk. Yaşam kalitesi veya ters olay görülen katılımcı sayısıyla ilgili veri sağlanamadı. Ancak enfeksiyon, diz katılığı ve greft başarısızlığı gibi tek tek ters olaylarda, gruplar arası küçük farklar olduğuna dair kanıt bulduk. Ameliyatın 1 yıl veya daha sonrasında klinisyen tarafından değerlendirilen final aktivite düzeyi ve diz fonksiyonu normal ya da normale yakın olan katılımcı sayısında gruplar arasında küçük fark kanıtları bulundu.

Kanıt kalitesi

5 araştırmanın tümünde de sonuçların güvenilirliğini ciddi derecede etkileyebilecek zayıflıklar vardı. Kanıtların düşük kalitede olduğu kanaatine vardık ki bu da sonuçlardan şüpheli olduğumuzu ifade ediyor.

Sonuç

Güvenilir kanıt olmaması, tek insizyonlu artroskopik tekniklerin iki insizyonlu teknikten daha iyi ya da kötü olduğundan emin olmadığımız anlamına gelir. Daha fazla araştırmanın bu soruya cevap vermesi mümkün olsa da konu güncel olarak öncelik taşımayabilir.

Kaynak

Rezende FC, Moraes VY, Franciozi CES, Debieux P, Luzo MV, Belloti J. One-incision versus two-incision techniques for arthroscopically assisted anterior cruciate ligament reconstruction in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 12. Art. No.: CD010875. DOI: 10.1002/14651858.CD010875.pub2

Orijinal özet için: Ön Çapraz Bağ Ameliyatı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv