Uykusuzluğa Karşı Antidepresanlar

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Uykuya dalma ya da sürdürmede güçlük şeklinde görülen uyku bozuklukları olağan görülür, yaklaşık 5 kişiden biri, önceki yıl içinde uyku problemleri yaşadığını bildirir. Uykusuzluk; gün içinde yorgunluk, günlük işlevlerde bozulma ve yaşam kalitesinde düşmeye neden olabilir. Uykusuzlukla birlikte, ruh sağlığı problemlerinde artış, madde ve alkol kullanımı ve sağlık hizmeti kullanımında artış görülür. Yönetimi, uyku probleminin devam süresi ve doğasına bağlıdır; birlikteki tıbbi problemlerin tedavisi, uyku alışkanlığı ve yaşam tarzıyla ilgili tavsiyeler (uyku hijyeni olarak da bilinir), ilaçlar ve bilişsel davranışsal tedavi (BDT) gibi psikolojik tedaviler gerektirir.

Uykusuzluk tedavisinde en sık hipnotik denen ilaçlar kullanılır ve uykuya faydası olduğu bilinir ancak tolerans ve bağımlılık gibi sorunları olabilir. Rehberler hipnotiklerin sadece kısa sürelerle (2 – 4 hafta) kullanılmasını tavsiye eder. Ancak dünyada milyonlarca insan uzun süreli hipnotik kullanıyor.

Antidepresanlar uykusuzlukta kullanım için lisansları ve etkinliğine dair kanıt olmasa da yaygın olarak yazılıyor. Bunun nedeni hipnotik ilaçlarla ilgili kaygılar olabilir. BDT gibi psikolojik tedavilerin fayda sağladığı bilinir ancak erişim kısıtlıdır. Bu durumda bazen antidepresanlar ve antihistaminler gibi alternatif ilaçlar denenir. Bu ilaçların lisans dışı kullanımına dair kanıtları değerlendirmek önemli.

Bu derleme kimleri ilgilendiriyor?

Bu derleme uyku problemleri olanları ve araştırma kanıtlarını daha iyi anlamak ve uykusuzlukta antidepresan kullanımıyla ilgili aydınlatılmış kararlar oluşturabilmek için hekimleri ilgilendiriyor.

Derleme sorusu

Bu derleme erişkinlerde uykusuzluk tedavisinde antidepresanların ne kadar işe yaradığını, ne kadar güvenli olup yan etkileri olup olmadığını anlamayı hedefliyor.

Araştırma özellikleri

Uykusuzluk tanısı alan ve bunun yanında başka hastalıkları da olabilen hastalarda yapılan randomize kontrollü araştırmaları seçtik. Monoterapi olarak kullanılan herhangi bir dozda antidepresanı plaseboya, başka ilaçlara, başka bir antidepresana, bekleme listesi kontrolü veya olağan tedaviye karşı kıyaslayan araştırmaları seçtik.

Sonuçlar

Toplam 2806 katılımcıyla yapılan 23 araştırmayı derledik. Araştırmalarda katılımcı sayısının azlığı ve yürütüm ve raporlama şekillerine bağlı olarak kanıt kalitesi düşük. Çoğu çalışma sonuçlarını kombine edemedik.

Bazı antidepresanların kısa dönem (aylardan çok haftalar) kullanımını destekleyen düşük kalitede kanıtlar bulduk.

Klinik pratikte olağan kullanılan amitriptilinle ilgili ve uykusuzlukta uzun süreli antidepresan kullanımı hakkında kanıt bulunmadı.

Kanıtlar uykusuzlukta güncel antidepresan yazma pratiğini desteklemedi.

Öneriler

Klinik pratiği aydınlatacak daha iyi kanıtlar sağlamak için uykusuzlukta antidepresan kullanımıyla ilgili yüksek kalitede araştırmalar yapılması gerekiyor. Bunun yanında hastalar ve hekimlerin uykusuzluk tedavisinde olağan kullanılan antidepresanlar hakkında mevcut kanıt eksikliğini bilmesi gerekiyor.

Kaynak

Everitt H, Baldwin DS, Stuart B, Lipinska G, Mayers A, Malizia AL, Manson CCF, Wilson S. Antidepressants for insomnia in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD010753. DOI: 10.1002/14651858.CD010753.pub2

Orijinal özet için: Uykusuzluk Tedavisinde Antidepresan

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar