Hodgkin Lenfomalı Erişkinlerde Nivolumab

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Hodgkin lenfoması (HL) lenfatik sistemin hastalığıdır. Bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenfatik sistem, lenf sıvısını vücutta dolaştıran lenfatik damarlar ağından oluşur. Lenf sıvısı enfeksiyonlara karşı mücadele eden lökositleri içerir. HL çocuk ve erişkinlerde görülebilir ancak yaşamın 3. on yılında daha sıktır. En şifa sağlanabilir kanser türlerinden biridir, hastaların %90 kadarı şifaya kavuşur ancak %10 kadarında nüks görülür. Tedavi seçenekleri arasında kemoterapi ve/veya radyoterapi ya da yeni geliştirilen ve doğrudan kanser hücrelerini hedefleyen kontrol noktası inhibitörleri denen ilaçlar yer alır.

Nivolumab bir kontrol noktası inhibitörüdür ve halen çeşitli kanserlerin ve kök hücre nakli ve brentuksimab vedotinle tedaviden sonra nüks eden HL tedavisi için FDA onayı aldı. Kök hücre nakli olan hastalara, hastalığın ya da önceki tedavilerin tahrip ettiği hücreleri yenilemek için kan yapıcı hücreler nakledilir

Derleme sorusu

Derlememizde Hodgkin lenfomalı erişkinlerde nivolumabın fayda ve zararları değerlendirildi.

Çalışma özellikleri

HL’li erişkinlerde nivolumabın fayda ve zararlarını değerlendiren klinik araştırmaları bulmak için önemli tıbbi veri tabanlarını taradık. İki yazar birbirinden bağımsız olarak araştırmaları gözden geçirdi, verileri çıkardı, özetledi ve sonuçlarını analize aldı. Tarama sonucunda toplam 283 katılımcıyla yapılan 3 ve sürmekte olan 14 araştırma bulundu. Kanıtlar 2018 Mayısına kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Toplam 260 katılımcılı 2 araştırmada sürvi değerlendirildi. 6 ay sonunda bir araştırmadaki tüm katılımcılar (n=17) hayattaydı.

Bir araştırmada bir alt grupta bir sorgulama yapılarak katılımcıların yaşam kalitesi raporlandı, ancak izlem verileri sağlanamadı. Sorgulamayı cevaplayan alt grup katılımcılarının bir fayda görmüş olması mümkün olsa da bunun tüm katılımcılar için geçerli olup olmadığı belirsiz.

Çalışmalarda tümör kontrolü ve cevabı da raporlandı ancak tedaviye ve katılımcıların nivolumabdan önce kaç tedavi yapıldığına bağlı olarak sonuçlar farklıydı.

Nivolumab hastalıkta ilerleme ya da kabul edilemez yan etkiler görülene kadar verilir ve hastalar ilacı uzun süre kullanır. Bu yüzden yan etki yakınmaları kişinin ilacı kullanma süresiyle ilişkilidir, potansiyel olarak daha uzun kullanımla daha fazla yan etki görülür. En sık olarak yorgunluk, ishal, infüzyon reaksiyonları ve döküntü görülür. İlaçla ilişkili yan etkiler bir araştırmada raporlandı ve infüzyon reaksiyonu ve akciğer hastalığı şeklinde nadir görüldü. İlaçla ilgili ölüm raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Çalışma tasarımları ve hastaların önceden farklı sayıda ve tipte tedavi göresi nedeniyle kanıt kalitesine düşükle çok düşük arasında değer biçildi.

Sonuç

Bu sistematik derlemede HL olan erişkinlerde nivolumabın fayda ve zararları değerlendirildi

Sürvi, yaşam kalitesi, tümör cevabı ve yan etki verileri ancak küçük araştırmalardan sağlanabildi. Derlenen 3 araştırmaya önceki tedavi durumları farklı ve çok sık olarak kök hücre tedavisi de almış hastalar alındı. Bir araştırmada 6 ay sonra tüm katılımcılar hayattaydı. Yaşam kalitesi tüm katılımcılar için raporlanmadığı gibi değerlendirilen tüm hastalar için tedavinin daha sonraki dönemine ait veriler sağlanamadı, bu nedenle anlamlı bir sonuç çıkarılamadı.

Ciddi yan etkiler nadir görüldü. Halen nüks eden ya da dirençli HL hastalarında nivolumab hakkında net bir sonuca varabilmek için, önceden birkaç tedavi görmüş olanlar dışında eldeki veriler çok az. Nivolumabı değerlendiren ve sürmekte olan 14 araştırma var ve ikisinin tasarımı iyi. Bu nedenle yakın gelecekte bu derlemenin güncellenmesi ve bu güncellemenin burada bildirilenden farklı sonuçlar göstermesi mümkün.

Kaynak

Goldkuhle M, Dimaki M, Gartlehner G, Monsef I, Dahm P, Glossmann J, Engert A, von Tresckow B, Skoetz N. Nivolumab for adults with Hodgkin's lymphoma (a rapid review using the software RobotReviewer). Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 7. Art. No.: CD012556. DOI: 10.1002/14651858.CD012556.pub2

Orijinal özet için: Hodgkin Hastalığında Nivolumab Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar