Katarakt Ameliyatından Sonra Makülayı Korumak İçin Mavi Filtreli Yapay Lens Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derlemede mavi ışığı süzen yapay göz içi merceklerin (lens) makülayı koruyup korumadığını anlamayı amaçladık. Bu soruyu cevaplamak için yaptığımız literatür taramasında 51 araştırma bulduk.

Anahtar mesajlar

Mavi ışığı süzen veya süzmeyen filtreli mercekler arasında herhangi bir önemli fark olduğuna dair çok az kanıt var. Ancak bulunan çalışmalar bu soruya güvenilir bir cevap sağlamak için çok küçük ve kısa vadeli.

Arka plan

Yaşlanmayla göz merceği bulutlanarak ışık geçirgenliğini yitirir. Katarakt ameliyatında bu mercek çıkarılır ve yerine bir yapay mercek konur. Bu yapay mercekler, intraoküler lens (IOL) veya göz içi mercek (GİM) olarak anılır. Bu mercekler zararlı morötesi ışınlarını süzen bir filtre içerir. Bazılarında görünür mavi ışığı süzen filtre de bulunur. Teorik olarak, yüksek miktarda mavi ışık, gözün arka kısmındaki, merkezi görmeyi sağlayan alan olan makülada tahribat yapabilir. Mavi ışığı süzen GİM’lerin makülanın korunmasına fayda sağlayabildiği ve yaşlılarda, görme kaybının olağan nedenlerinden olan yaşlanmaya bağlı maküla dejenerasyonunu önleyebileceği öne sürüldü.

Derlemenin ana sonuçları

Bu derlemeye 17 farklı ülkede yapılan 51 araştırma alındı. Derlememiz aşağıdakileri gösterdi:

* ameliyatın 12 ay sonrasında mavi ışığı süzen ve süzmeyen mercekler arasında uzak görmede muhtemelen önemli bir fark yok, bu sonucun kesinliğine olan güvenimiz orta;

* maküla sağlığının ölçütü olarak kontrast duyarlığı (kişinin bir nesneyi arka plandan ayırabilme yetisi) ve renk ayrımıyla ilgili veri bulunmadı;

* çalışmalara katılan hastaların hiçbirinde, izlem süresi içinde yaşla ilişkili maküla dejenerasyonu gelişmedi, bu kanıtların kesinliğinden çok şüpheliyiz;

* filtreli GİM’lerle ilişkili ters sonuçlara ait kanıt bulunmadı (örneğin uyku bozukluğu gibi).

Güncellik

Bu derlemeye 25 Ekim 2017 tarihine kadar yayınlanan araştırmalar dâhil edildi.

Kaynak

Downie LE, Busija L, Keller PR. Blue-light filtering intraocular lenses (IOLs) for protecting macular health. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD011977. DOI: 10.1002/14651858.CD011977.pub2

Orijinal özet için: Mavi Işığı Süzen Göz İçi Mercekleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar