Açık Travmatik Yaralarda Negatif Basınçlı Tedavi

Cochrane derleme özeti

Amaç

Derlememiz negatif basınçlı yara tedavisinin (NBYT), hayvan ısırması, mermi yarası, açık kırıklar ve benzeri açık travmatik yaraların tedavisinde etkili olup olmadığını anlamayı amaçlıyor. Soruya cevap veren tüm randomize kontrollü araştırmaları topladık ve analize aldık.

Anahtar mesajlar

NBYT’nin açık travmatik yaraların tedavisinde etkili olup olmadığı konusunda şüphede kaldık.

NBYT ile tedavi edilen açık kırıklardaki iyileşme oranlarında, standart bakım alanlara kıyasla net fark olmadığına güvenimiz orta derecede. NBYT ile tedavi edilen hastalarda standart bakım alanlara göre daha az yara enfeksiyonu olduğundan çok şüpheliyiz (kanıtlar çok düşük kalitede). Açık kırık yaralarında NBYT’nin mali etkin bir tedavi olmadığına güvenimiz orta derecede.

Arka plan

Travmatik yaralar hem cilt hem de altındaki dokuları hasara uğratan açık kesiler, yırtılmalar ya da delici yaralardır. Kenarları çentikli olup içleri toz toprak veya cam gibi yabancı maddeler bulunabilir. Trafik kazaları, bıçaklanma, kurşunlanma ve hayvan ısırmaları sık görülen tipte travmatik yaralardır.

NBYT farklı tipte yaralanmalarda yaygın kullanılan bir tedavidir. Bu yöntemde yaraya, üzerini tamamen kapatan bir pansuman uygulanıp bu da kontrollü vakum uygulayan bir makineye bağlanır. Yaradaki sıvılar bu yolla toplanarak bir kavanoza aktarılır. Bunun kan akımı ve yara iyileşmesini güçlendirdiği düşünülür. Bu derlemede NBYT’nin açık travmatik yaraların daha çabuk iyileşmesine yardımı olup olmadığını ve hastalarda bir yan etki ve enfeksiyon ve ağrı gibi başka komplikasyon olup olmadığını anlamak istedik. Ayrıca yaşam kalitesine olan etkiyi de değerlendirdik.

Ana sonuçlar

2008 – 2017 yılları arasında yayınlanmış ve farklı kuvvetlerde NBYT’yi standart yara bakımına karşı kıyaslayan 12 yaş üstü toplam 1381 katılımcıyla yapılan 7 araştırma bulduk. Cinsiyet raporlanmadı ve tümünde fon kaynağı da açıklanmadı, bir araştırma NBYT üreticisinden fon sağladı.

NBYT veya standart bakım yapılan katılımcılar arasında iyileşme oranlarında net fark bulunmadı.

NBYT’nin açık kırık yaralarında mali etkin bir tedavi olmadığına dair orta kalitede kanıt bulundu.

NBYT’nin yara enfeksiyonu ihtimalini standart bakıma kıyasla azaltabildiğinden çok şüpheliyiz.

NBYT’nin hastaların ağrısı, ters olaylar ve aldıkları tedaviyle ilgili deneyimlerine bir etkisi olduğuna dair net kanıt bulunmuyor.

Güncellik

Derlememiz 2018 Haziranına kadar güncel.

Kaynak

Iheozor-Ejiofor Z, Newton K, Dumville JC, Costa ML, Norman G, Bruce J. Negative pressure wound therapy for open traumatic wounds. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 7. Art. No.: CD012522. DOI: 10.1002/14651858.CD012522.pub2

Orijinal özet için: Açık Yaralarda NBYT

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv