Kriptokok Meninjitli HIV Pozitif Hastalarda Antiretroviral Tedaviye Başlama Zamanı

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derleme HIV (+) hastalarda kriptokok meninjiti tanısı konduktan sonraki 4 hafta içinde antiretroviral tedaviye (ART) başlamanın sonucundaki ölüm ya da başka komplikasyon gelişme riskinin, 4 haftadan fazla bekleyerek başlandığından daha yüksek olup olmadığını anlamayı amaçlıyor.

Anahtar mesajlar

ART’ye kriptokok meninjiti tanısından sonraki 4 hafta içinde başlamak, daha geç başlanmasına göre daha fazla ölümle sonuçlanabiliyor. Buna karşın erken başlanan yeterli tedaviden sonra meninjit nüksleri azalıyor. Başka komplikasyonlarla ilgili sorulara cevap vermek için kanıtlar yetersiz.

Arka plan

Kriptokok meninjiti beyin ve zarlarının mantar enfeksiyonu olup en çok HIV (+) olanlar gibi bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda görülür. Bazı çalışmalar, kriptokok meninjiti tedavisi başladıktan hemen sonra (4 hafta içinde) ART başlanan HIV (+) hastaların, tedavisi 4 haftadan çok geciktirilenlere göre kötüleşebildiğini ve daha sık öldüğünü gösterdi. Erken ART grubunda görülen yüksek ölüm riski, immün rekonstitüsyon inflamatuar sendromu (IRIS) olarak adlandırılan bir durumun varlığında bağlandı. ART başlandığında, kriptokok meninjiti gibi altta yatan enfeksiyonu olan HIV (+) hastaların durumunda, vücudun bağışıklık sistemi mantarlara saldırdıkça, belirtilerde kötüye gidiş ve bazen ölümle sonuçlanan paradoks bir kötüleşme görülebiliyor. Erken ART başlananlarda, geç başlananlara göre daha fazla görülen ölümlerin sebebinin IRIS olduğu öne sürüldü. Kriptokok meninjitinin antifungal ilaçlarla yeterli tedavisine rağmen bazı HIV (+) hastalarda hastalık nüksü görülebiliyor. Bu güne kadar ART’nin mortalite, IRIS sıklığı veya nükslere etkisini araştıran az araştırma yapıldı.

Ana sonuçlar

Kriptokok meninjitli olup menijnit tanısından sonraki 4 hafta içinde ART başlanan HIV (+) erişkin hastaları, 4 haftadan sonra ART başlanan hastalarla kıyaslayan 4 araştırma bulduk.

4 araştırmanın birleştirilen sonuçları, ART’ye erken başlamanın kriptokok meninjitli HIV (+) hastalarda ölüm sıklığını artırabildiğini gösterdi (düşük kesinlikte kanıt). ART’ye erken başlanan hastalarda kriptokok meninjitinin nüks etme ihtimali de daha düşük (düşük kesinlikte kanıt).

IRIS değerlendirmesine katkı sağlayan kanıtların kalitesi çok düşük olduğundan bunun sıklığıyla ilgili sonuç çıkaramadık.

ART’ye erken başlamanın 6 aydaki virolojik baskılamayı geç başlamaya göre artırdığı ya da azalttığı konusunda şüpheliyiz (çok düşük kalitede kanıt).

Bu derlemeye toplam olarak az sayıda çalışma alınması, HIV (+) hastalarda ART zamanlamasıyla kriptokokkal meninjit ilişkisi hakkında kesin sonuç çıkarmayı zorlaştırdı.

Güncellik

Bu derleme 7 Ağustos 2017 tarihine kadar güncel.

Kaynak

Eshun-Wilson I, Okwen MP, Richardson M, Bicanic T. Early versus delayed antiretroviral treatment in HIV-positive people with cryptococcal meningitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 7. Art. No.: CD009012. DOI: 10.1002/14651858.CD009012.pub3

Orijinal özet için: HIV Pozitif Hastada Kriptokok Meninjiti Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar