Venöz Bacak Ülserlerinde Şok Dalgası Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derlemenin amacı

Bu derleme vücut dışı şok dalgası tedavisinin (extracorporeal shock wave therapy – ESWT) venöz bacak ülserlerini iyileştirmede faydalı olup olmadığını anlamayı amaçlıyor.

Anahtar mesajlar

ESWT’nin venöz bacak ülserlerini iyileştirmede etkili olup olmadığını değerlendirebilmek için randomize kontrollü araştırma kanıtı bulunmuyor.

Arka plan

Bacak ülserleri, alt bacakta görülen ve iyileşmesi uzun süren kronik yaralardır. Bacaktaki venöz kan akışının bozulması neden olur. Kanın venlerde birikmesi cilt ve etrafındaki dokuların hasarına ve ülser oluşumuna yol açar. Venöz bacak ülserleriyle birlikte yaşam kalitesi düşer, hareket azalır, ağrı görülür. Standart tedavisi kompresyon bandaj ve çoraplarıdır.

İlkin böbrek ve safra taşlarını kırmak için kullanılan ESWT günümüzde tendinit ve başka eklem ve kas problemlerinin tedavisinde kullanılıyor. ESWT’nin yaralara kan dolaşımını uyararak, sağlıklı kan damarlarını gelişmesini teşvik ederek ve iltihabı azaltarak fayda sağladığı düşünülür. Venöz bacak ülserlerinde kullanılan yeni bir tedavidir.

Ana sonuçlar

Venöz bacak ülserlerinde ESWT kullanımı hakkında yapılmış randomize kontrollü araştırma bulamadık. Bu, alanda yeni yapılacak araştırmalara gerekçe sağlayan bir kanıt boşluğunu gösteriyor.

Güncellik

Derleme çalışmamız 2018 Nisanına kadar güncel.

Kaynak

Cooper B, Bachoo P. Extracorporeal shock wave therapy for the healing and management of venous leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 6. Art. No.: CD011842. DOI: 10.1002/14651858.CD011842.pub2

Orijinal özet için: Venöz Bacak Ülseri Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv