Mide Çıkışının Kanser Nedeniyle Tıkanmasında Stent Veya Ameliyat


Foto: Caglar E, Dobrucali A. Clin Endosc 2013 / Open İ

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kanser nedeniyle mide çıkışının tıkanmasında ameliyat mı yoksa endoskopik stent mi daha iyi?

Arka plan

Üst mide barsak sisteminde, mide, ince barsak ve pankreas gibi organların tümörleri mide çıkışını tıkayarak kusma, karın ağrısı ve yiyememe-içememe gibi belirtilere yol açabilir. Kanser nedeniyle yaşam süresi zaten kısıtlı olan hastalarda bu belirtiler sıkıntı yaratır ve yaşam beklentisini daha da kısaltır. Bu hastaların yaşam kalitesini iyileştirmede yeme ve içme yetilerinin yeniden sağlanması çok önemlidir.

Blokajı gidermek için iki müdahale yapılabilir. Bir cerrahi prosedürle mide ince barsağa bağlanarak (gastro-jejunostomi) besinlerin blokajı yandan aşması sağlanır. Bu, açık veya laparoskopik ameliyatla veya endoskopla ağızdan girilip tıkanan bölgeye stent yerleştirerek yapılabilir

Çalışma özellikleri

Toplam 84 katılımcıyla yapılan 3 araştırmada cerrahi girişim stent yerleştirmeye karşı kıyaslandı. Kanıtlar 2018 Mayısına kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Tüm araştırmalarda stent yerleştirmenin ardından hastaların daha erken yiyip içebildiği ve hastaneden daha erken taburcu olduğu bulundu. Stent yerleştirmeden sonra belirtilerin geri dönüş ihtimali daha fazla olup yeninden tedavi gerekti.

Gastro-jejunostomi olan hastalarda, erken dönemde yara ve göğüs enfeksiyonları gibi problemlerin sayısı daha fazlaydı. Stent takılan bazı hastalarda stent blokajları olup prosedürün yenilenmesi gerekti.

Kanıt kalitesi

Çalışmalarda katılımcı sayıları küçüktü, tümünde de biraz farklı metotlar kullanıldığından anahtar sonuçlara olan güvenimizi düşürdü, kanıt kalitesi ortayla çok düşük arasında.

Yazarların Kararı

Habis tümöre bağlı mide çıkışı tıkanmasında duodenal stent yerleştirmenin, ağızdan beslenmenin daha kısa sürede geri kazanılması ve yatış süresinin kısalması gibi faydaları var ancak bunun belirtilerin nüksünde artışa karşı dengelenmesi gerekir ve daha fazla araştırma yapılması gerekiyor

Çalışma ve katılımcı sayıları az olduğundan kanıt kalitesi düşüyor, bu nedenle yukarıdakiler ve araştırılan diğer sonuç ölçütleri hakkında başka kesin sonuç çıkarabilmek mümkün değil. Müdahalenin yaşam kalitesine etkisini ölçmek mümkün olmadı.

Bilimsel Özet

Arka plan

Habis tümöre bağlı mide çıkışı tıkanması, habis tümörün mide çıkışında mekanik tıkanmaya neden olmasıdır. Genellikle tümörün ileri aşamalarında olur; bu yüzden hastaların yaşam beklentisi sınırlıdır. Hastanın yaşam kalitesini iyileştirmek için ağızdan beslenmesini; komplikasyon riskini minimal tutup, girişimden sonra kısa sürede toparlanmasını sağlayacak şekilde yeniden kazandırmak çok önemlidir.

Amaç

Bu derleme, habis tümör nedeniyle mide çıkışı tıkanan hastalarda cerrahi palyasyona kıyasla endoskopik stent yerleştirmenin fayda ve zararlarını değerlendirmeyi amaçlıyor.

Araştırma stratejisi

2018 Mayısında Cochrane Central Register of Controlled Trials, Ovid MEDLINE, Ovid Embase ve Ovid CINAHL tarandı. Bulunan araştırma çalışmaları ve derlemelerin referans listelerini de taradık.

Seçim kriterleri

Randomize kontrollü araştırmaları seçtik.

Veri toplama ve analiz

İki yazar birbirinden bağımsız olarak çalışma verilerini çıkardı. İki uçlu sonuç ölçütleri için risk oranları (RO) ve %95 güven aralıklarını (%95 GA), sürekli sonuç ölçütleri içinse ortalama farklar (OF), standardize ortalama farklar (SOF) ve zamanla ortaya çıkan olay şeklindeki sonuç ölçütleri için de zarar oranlarını (hazard ratio-HR) çıkardık. Uygun olan yerlerde meta analiz yaptık ve kanıt kalitesini GRADE ile değerlendirdik.

Ana sonuçlar

Toplam 84 katılımcıyla yapılmış 3 randomize kontrollü araştırma bulduk.

Prosedürün teknik başarısında çok az fark var ya da hiç yok (RO 0.98, %95 GA 0.88 - 1.09; düşük kalitede kanıt); stentle oral alımın geri kazanımının daha erken olup olmadığında çok az fark var ya da hiç yok (OF -3.07 gün, %95 GA -4.76 ile -1.39; düşük kalitede kanıt).

Cerrahi palyasyonun tüm nedenlerden ölümleri ve müdahale sonrası medyan sürviyi iyileştirip iyileştirmediğinden çok düşük kalitede kanıtlar nedeniyle şüphede kaldık.

Duodenal stentlemeden sonra obstrüktif belirtilerin nüks ihtimali artabiliyor (RR 5.08, %95 GA 0.96 to 26.74; orta kalitede kanıt).

Çok düşük kalitede kanıtlar nedeniyle, cerrahi palyasyonla ciddi veya küçük ters olayların daha az olduğundan şüpheliyiz. Ters olaylarla ilgili heterojenite orta derecede yüksek (ciddi ters olaylar için: Chi² = 1.71; küçük ters olaylar için Chi² = 3.08) olup kullanılan tanımlardaki farkları yansıtıyor ve sonuç ölçütlerini etkilemiş olabilir. Stentlemeden sonra yeniden girişim gereksinimi artabiliyor (RR 4.71, %95 GA 1.36 - 16.30; çok düşük kalitede kanıt).

Kaynak

Upchurch E, Ragusa M, Cirocchi R. Stent placement versus surgical palliation for adults with malignant gastric outlet obstruction. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD012506. DOI: 10.1002/14651858.CD012506.pub2

Orijinal özet için: Kansere Bağlı Mide Tıkanması

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv