Bronşektazide Uzman Hemşire Bakımı

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bronşektazi kronik bir hastalıktır. Ana belirtisi öksürük ve balgam olup tekrarlayan göğüs enfeksiyonlarına yol açar. Hastalık ilerledikçe hastaların yaşam kalitesi düşer ve tedricen vücudun kandaki oksijen ve karbondioksit düzeylerini kontrol edemediği solunum yetmezliği gelişir.

Derleme sorusu

Hemşirelerin bronşektazili hasta bkımını hekimler kadar iyi yapıp yapamadığını anlamayı hedefledik. Hekim ve hemşire bakımını kıyaslayan randomize kontrollü çalışmaları aradık.

Çalışma özellikleri

Birleşik Krallık’ta 80 hastayla yapılan 1 araştırma bulduk. Bu çalışma, bronşektazi bakımının günümüzden farklı olduğu 2002 yılında bitirildi. Katılımcılar iki gruba ayrılıp 12 ay boyunca bir gruba uzman hemşire diğerineyse hekim rehberliğinde bakım yapıldı. 12 ay sonunda gruplar yer değiştirdi.

Anahtar sonuçlar

Hemşire veya doktor rehberliğinde bakım arasında akciğer fonksiyonları, enfektif alevlenmeler veya yaşam kalitesi anlamında anlamlı fark olmadığını bulduk. Çalışmanın ilk yılı içinde, hemşire bakımında daha fazla hastaneye yatış ve antibiyotik enjeksiyonu yapıldığı ve maliyetin arttığını gördük.

Kanıt kalitesi

Tasarımında katılımcıları körlenmeyen çalışmadan sağlanan kanıtların kesinliği tatmin ediciydi.

Stabil bronşektazisi olan hastalara etkili ve güvenli tedavi vermede hekime kıyasla hemşire bakımı hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Bu derleme 2018 Martına kadar güncel.

Kaynak

Lawton K, Royals K, Carson-Chahhoud KV, Campbell F, Smith BJ. Nurse-led versus doctor-led care for bronchiectasis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 6. Art. No.: CD004359. DOI: 10.1002/14651858.CD004359.pub2

Orijinal özet için: Bronşektazi Hastası Hemşire Bakımı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv