KOAH Hastalarında Grip Aşısı

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) hastalarında grip aşıları ataklar ve ölümleri önler mi?

Arka plan

KOAH, amfizem, kronik bronşit ve refrakter astım dâhil olmak üzere, ilerleyici akciğer hastalıklarını tanımlayan bir şemsiye terimdir. Hastalığın karakterini artan nefes darlığı belirler. KOAH hastalarına yıllık grip aşısı yapılması gerektiği neredeyse evrensel bir tavsiye olmakla beraber, bu tedavinin etkisi çok az randomize kontrollü araştırmada test edildi. Grip aşıları inaktive ya da canlı zayıflatılmış olarak üretilebiliyor.

Çalışma özellikleri

KOAH hastalarında grip aşısı kullanımını inceleyen tüm araştırmaları bulmak için ayrıntılı bir tarama yaptık. Toplam 2469 katılımcıyla yapılan 6 araştırma ve ayrıca bazılarında kronik akciğer hastalığı olan yaşlı ve yüksek riskli 4281 katılımcıyla yapılan başka 5 araştırmayı derledik.

Anahtar sonuçlar

İnaktive influenza aşısının KOAH alevlenmelerini, özellikle grip virüsüyle ilişkili olanları azalttığına dair orta kalitede biraz kanıt bulduk. Kas içine enjekte edilen inaktive grip aşısıyla birlikte enjeksiyon yerinde ağrı gibi kısa süreli lokal yan etkiler arttı. İnaktive aşı gribe ya da KOAH’ta önemli bir kötüleşmeye neden olmadı. İnaktive aşıya canlı zayıflatılmış virüs eklenmesi fazladan bir koruma sağlamadı.

Kanıt kalitesi

Kanıtlar orta kalitede. 2004 yılından bu yana yeni araştırma yapılmamış. Son literatür taramasını 2017 Aralığında yaptık.

Kaynak

Kopsaftis Z, Wood-Baker R, Poole P. Influenza vaccine for chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 6. Art. No.: CD002733. DOI: 10.1002/14651858.CD002733.pub3

Orijinal özet için: KOAH Tedavisinde Grip Aşısı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv