Elektif Karın Cerrahisi Yapılan Hastalarda Daikenchuto Postoperatif İleusu Azaltır mı?

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Postoperatif ileus terimi, karın ameliyatı olan hastalarda olağan bir komplikasyon olarak görülen, barsağın fonksiyonel obstrüksiyonunu ifade etmek için kullanılır. Barsak hareketleri azalır, barsak içeriği karında birikir, gaz çıkarma gecikir. Dirençli postoperatif ileus olan hastalar hareketsizdir, karında rahatsızlık ve ağrı olup diğer komplikasyonların riski artmıştır. Sonuçta hastanede kalış uzar ve masraflar artar. Kampo olarak da bilinen daikenchuto, Japon geleneksel tıbbına ait olup postoperatif ileusu geriletebilen bir ilaçtır

Derleme sorusu

Derlememizde, karın ameliyatı yapılan hastalarda daikenchutonun postoperatif ileusu azaltıp azaltmadığı araştırıldı.

Çalışma özellikleri

Toplam 1202 katılımcıyla yapılan 7 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Araştırmalarda daikenchuto herhangi bir başka ilaç, plasebo ya da tedavi yapılmamasına karşı kıyaslandı. Araştırmalar için son tarama 3 Temmuz 2017 tarihinde yapıldı. Sonuç ölçütü olarak; karın ameliyatının bitiminden sonra ilk gaz çıkarmaya kadar geçen zaman, ilk barsak hareketine kadar geçen zaman, düzenli katı gıda alımının yeniden başlamasına kadar geçen zaman, ters olaylar, hasta tatmini, ileusa karşı taburculuktan önce yapılan yeniden müdahale ve hastaneden kalış sürelerine bakıldı.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

Toplam olarak, her analize az sayıda hasta dahil edildi. Ameliyatının bitiminden sonra ilk gaz çıkarmaya kadar geçen zaman, ilk barsak hareketine kadar geçen zaman, düzenli katı gıda alımının yeniden başlamasına kadar geçen zaman, ters olaylar, hasta tatmini, ileusa karşı taburculuktan önce yapılan yeniden müdahale ve hastaneden kalış süreleri tamamen araştırılamadı.

Sunulan tüm sonuç ölçütlerine ait kanıtların kalitesine ortadan çok düşüğe kadar değer biçtik.

Bulgularımız temel alındığında, karın ameliyatı olan hastalarda daikenchuto’nun postoperatif dönemde barsak hareketlerini artırıp artırmadığı ve buna bağlı olarak postoperatif ileusu azaltıp azaltmadığı belirsiz.

Yazarların Kararı

Karın ameliyatı olan hastalarda daikenchuto’nun postoperatif ileusu azaltıp azaltmadığına dair güncel literatürdeki kanıtlar, meta analizlere az sayıda hasta alınabilmesine bağlı olarak yetersiz. Sağlanan çok düşük kalitede kanıtlar, bu ilacın postop gaz çıkarma ya da barsak hareketlerini iyileştirip iyileştirmediğinden şüpheli olduğumuz anlamına geliyor. Bu ilacın etkisini değerlendirmek için iyi tasarımlı ve yeterli güçte başka araştırmalar yapılması gerekiyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

Postoeratif ileus, karın ameliyatı olan hastalarda görülen büyük komplikasyonlar arasındadır. Geleneksel Japon tıbbının bir ilacı olan daikenchuto (kampo) ileusu geriletebilen bir ilaçtır.

Amaç

Elektif karın ameliyatı olan hastalarda postoperatif ileusu azaltmada daikenchutonun etkinlik ve güvenliğini değerlendirmeyi amaçladık.

Araştırma stratejisi

3 Temmuz 2017 tarihinde; CENTRAL, MEDLINE, Embase, ICHUSHI, WHO (World Health Organization) International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP), EU Crinical Trials registry (EU-CTR), UMIN Clinical Trials Registry (UMIN-CTR), ClinicalTrials.gov, The Japan Society for Oriental Medicine (JSOM), American Society of Clinical Oncology (ASCO), Society of American Gastrointestinal and Endscopic Surgeons (SAGES) veri tabanlarını taradık. Dil ve yayın tarihine sınır koymadık.

Seçim kriterleri

Daikenchutoyu, elektif karın ameliyatı olan 18 yaş üstü erişkinlerde herhangi bir kontrole karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırmaları (RKA) seçtik.

Veri toplama ve analiz

Cochrane’in istediği standart metodolojik prosedürleri kullandık. Literatür araştırmasında belirlenen makaleleri iki yazar bağımsız olarak gözden geçirdi, verileri çıkardı ve kayırma hatası riskini değerlendirdi. Bu çalışmada Cochrane software Review Manager 5 kullanıldı.

Ana sonuçlar

Toplam 1202 katılımcıyla yapılan 7 RKA’yı derledik. Kayırma hatası riskini 4 çalışmada düşük, 3 çalışmada yüksek olduğu yargısına vardık. Daikenchutonun ilk ameliyattan sonra ilk gaz çıkarmaya kadar geçen zamanı azalttığından (ortalama fark (OF) -11.32 saat, %95 güven aralığı (GA) -17.45 ile -5.19 arası; 2 RKA, 83 katılımcı; çok düşük kalitede kanıt) veya ilk barsak hareketine kadar geçen zamanı azalttığından şüpheliyiz (OF -9.44 saat, 95% GA -22.22 ile 3.35 arası; 4 RKA, 500 katılımcı; çok düşük kalitede kanıt).

Ameliyat sonrası düzenli katı gıda alımının geri kazanımına kadar geçen zamanda az fark var ya da hiç yok (OF 3.64 saat, %95 GA -24.45 ile 31.74; 2 RKA, 258 katılımcı; düşük kalitede kanıt).

İlaçla ilişkili ters olayları raporlayan 5 araştırmada her iki kolda da ters etki görülmedi (risk farkı (RF) 0.00, %95 GA -0.02 ile 0.02 arası, 568 katılımcı, düşük kalitede kanıt).

Daikenchutonun hasta tatminine etkisinden şüpheliyiz (OF 0.09, %95 GA -0.19 ile 0.37 arası; 1 RKA, 81 katılımcı; çok düşük kalitede kanıt).

Taburculuktan önce paralitik ileus için yapılan yenden müdahalelerin insidensinde (risk oranı (RO) 0.99, %95 GA 0.06 - 15.62; 1 RKA, 207 katılımcı; orta kalitede kanıt) ve hastanede kalış süresinde az fark var ya da hiç yok (OF -0.49 gün, %95 GA -1.21 ile 0.22 arası; 3 RKA, 292 katılımcı, düşük kalitede kanıt).

Kaynak

Hoshino N, Takada T, Hida K, Hasegawa S, Furukawa TA, Sakai Y. Daikenchuto for reducing postoperative ileus in patients undergoing elective abdominal surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD012271. DOI: 10.1002/14651858.CD012271.pub2

Orijinal özet için: Postoperatif Paralitik İleus

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv