Pelvik Radyoterapi Alan Erişkinlerde İlaçla Müdahaleler Radyasyonla İlişkili Kırık Ve Avasküler Nekr


Foto: Steven Fruitsmaak / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Araştırmalar pelvik radyoterapinin kemikte minimal travmayla kırığa veya avasküler nekroza yol açan değişimlere neden olabildiğini gösteriyor. Bunlar ağrıya, hareket problemlerine, yatışlara, ameliyat gerekmesine ve ölümlere yol açabilir. Bu derlemede, radyoterapi öncesi ya da esnasında verilebilecek ilaçların, minimal travma kırıklarını ve avasküler nekrozları önleyip önlemediği ve kemik sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirip iyileştirmediği araştırıldı.

Araştırma özellikleri

Kanser nedeniyle pelvik radyoterapi alan hastalarla yapılan araştırmaları bulmak için tıbbi literatürü 2017 Nisanına kadar taradık ve benzer kıyaslamalar için sağlanan çalışma verilerini toplu analize almayı hedefledik.

Toplam 1167 katılımcıyla yapılan, konuyla yeterince ilgili 2 araştırma bulduk. Araştırmacılara prostat kanseri nedeniyle radyoterapi alan hastalarda, bifosfonat grubundan bir ilaç olan zoledronik asit tedavisi incelendi. Radyoterapinin bilinen bir yan etkisi olarak kemik mineral yoğunluğu (KMY) azalması olan katılımcı hastalara eş zamanlı olarak, hormon tedavisi de verildi. İki çalışmada sonuç ölçütleri farklı şekillerde ölçülüp raporlandığından verileri birleştirmek mümkün olmadı.

Sınırlı kanıtlar hem radyoterapi hem de hormon tedavisi alan bu spesifik grup hastada zoledronik asidin KMY’yi iyileştirebileceğini gösterdi. Araştırmalarda kırık ve avasküler nekroz olaylarının sayısı çok azdı, bu nedenle tedavinin bu önemli sonuç ölçütlerine bir etkisi olup olmadığı belirsiz. Çalışmalar zoledronik asidin, kemikte radyoterapinin neden olduğu ilgili sonuç ölçütlerine etkisini ölçmek için tasarlanmadığı ve katılımcılara hormon da verildiği için, sağlanan kanıtların başka kanserler için radyoterapi alan veya yardımcı hormon tedavisi almayan hastalar için geçerli olup olmadığı çok şüpheli.

Her iki çalışma da ortadan yükseğe kayırma hatası riski olduğundan tüm kanıtların çok düşük kalitede olduğu yargısına vardık.

Sonuç

Zoledronik asit ya da başka ilaçların radyoterapinin indüklediği kemik komplikasyonlarını önleyip önlemediğine dair kanıtlar yetersiz. Bu derleme, radyasyonla ilişkili kemik hastalığı, minimal travmatik kırıklar ve avasküler nekrozları önlemek için radyoterapi öncesi veya esnasında kullanılan müdahaleleri inceleyen araştırmalar yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Kaynak

van den Blink QU, Garcez K, Henson CC, Davidson SE, Higham CE. Pharmacological interventions for the prevention of insufficiency fractures and avascular necrosis associated with pelvic radiotherapy in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD010604. DOI: 10.1002/14651858.CD010604.pub2

Orijinal özet için: Pelvis Radyoterapisi Ve Kırıklar

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv