Beyin Işınlamasından Sonra Görülen Radyonekroz Tedavisinde Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Radyoterapiye reaksiyon olarak beyin dokularındaki ölüme beyin radyonekrozu denir. Bu nekroz hastanın bedensel işlevlerini bozar. Bu bozulmanın şekli radyonekrozun yerine bağlı olup hastanın yaşam kalitesini etkileyebilir. Halen tedavisi için mevcut tedaviler sınırlı. Hastalara olağan olarak güçlü anti-enflamatuar ilaçlar (yani kortikosteroidler) verilir, bazı hastalarda da nekrotik alanın cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir. Bu duruma karşı daha etkili tedaviler gerekiyor.

Çalışma özellikleri

2017 Ekiminde tıbbi literatürü ve konferans kitaplarını taradık. Konu hakkında ilaç tedavilerini değerlendiren sadece 3 araştırma belirledik. 2 araştırma randomize kontrollü olup birine sadece 14 katılımcı alındı. İlaç dışı tedavileri değerlendiren araştırma bulunmadı.

Anahtar bulgular

Araştırmalarda iki ilaç, bevacizumab ve edaravon, sade kortikosteroid tedavisiyle kıyaslandı.

En küçük çalışmada bevacuzimabın beyin emarındaki (MRG) radyonekroz görüntüsünü iyileştirdiği bildirildi. Bu iyileşmeyle beraber nörolojik belirtilerde plaseboya kıyasla iyileşme ve birlikte şiddetli yan etkiler de görüldü.

Kortikosteroidlerle kombine edaravon MRG’deki radyonekroz görüntüsünü iyileştirdi; birlikte LNT/SOMA skalasında hastanın bildirdiği belirtilerde iyileşme görüldü. Ancak hastalar ve müdavi ekibin körlenmemesi raporlanan belirtileri etkilemiş olabilir.

Derlenen araştırmaların hiçbirinde yaşam kalitesi raporlanmadı veya kortikosteroid gereksinimi hakkındaki ayrıntılar yeterince raporlanmadı.

Son olarak hasta tercihine bağlı olarak (non-randomize çalışma) kullanılan E vitaminini aktif tedavi yapılmamasına karşı kıyaslayan bir çalışmada öğrenme ve hafızada iyileşme bildirildi ancak bu çalışma, tedaviye görüntüleme cevabı raporlamadı. Bu çalışma da tedaviyi hastaların seçmesinden ve başka potansiyel kayırma hatalarından etkilenmiş olabilir.

Kanıt kalitesi

Bu derlemenin bulgularına dayanarak sağlanan kanıtların kalitesi düşük/çok düşük, bu da beyin radyonekrozunda değerlendirilen tedavilerin risk ve yararlarını belirleyebilmemizi engelledi. Çalışmalarda, tasarımlarına bağlı kayırma hatası riski vardı ve/veya katılımcı sayıları çok kısıtlıydı. Beyin radyonekrozu tedavileriyle ilgili büyük ve çok merkezli çalışmalara çok ihtiyaç var. Yaptığımız literatür taramasında sürmekte olan ve biri bevacizumabı diğeri hiperbarik oksijen tedavisini değerlendiren, 2 randomize kontrollü araştırma belirledik.

Kaynak

Chung C, Bryant A, Brown PD. Interventions for the treatment of brain radionecrosis after radiotherapy or radiosurgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 7. Art. No.: CD011492. DOI: 10.1002/14651858.CD011492.pub2

Orijinal özet için: Radyoterapiye Bağlı Beyin Nekrozu Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv