Koroner Arter Hastalarında Kateter Girişimi İçin Femorale Karşı Radyal Arter Yaklaşımı

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Koroner arter hastalığı tanı ve tedavisi için kateter girişinde radyal arter mi yoksa femoral arter mi seçilmeli?

Arka plan

Kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin yarısından koroner arter hastalığı sorumludur. Bir periferik arterden sokulan bir kateterle koroner arterlerde yeterli kan akımı yeniden sağlanabilir. Bu yolla koroner arteri genişletmek için balon yerleştirmek ya da stent koymak mümkün olur. Bunun için iki periferik arterden giriş yapılabilir. Bunlardan biri femoral arter, ve daha yenilerde kullanılmaya başlanan ikincisiyse radyal arterdir. Popülerlik kazanmakla beraber transradyal yaklaşım, femoral yoldan daha güç olabilir ve bu da prosedür sürelerini uzatabilir ya da teknik başarısızlıkları artırabilir. Ayrıca bu yaklaşım hasta ve hekimlerin maruz kaldığı radyasyonla ilgili de kaygı yaratıyor. Sağlıkla ilgili kararları aydınlatmak için iki yaklaşımın avantaj ve dezavantajlarını kıyaslamayı amaçladık.

Çalışma özellikleri

Farklı kurumlarda acil ya da elektif, tanısal ya da tedavi maksatlı koroner arter kateterizasyonu yapılan hastalarda transradyal yaklaşımı femoral yaklaşımla kıyaslayan 31 araştırma kriterleri karşıladı. Bu araştırmalar; Kanada, Çin, Avrupa, Japonya ve ABD dâhil birçok ülkede yapıldı. Ayrıca sürmekte olan 2 araştırma belirledik. Kanıtlar 2017 Ekimine kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Transradyal yaklaşımla beraber net klinik ters olaylar, kalp nedenli ölümler, miyokart enfarktüsü, felç, aynı bölgeye yeniden müdahale gereği ve 30 gün içinde kanama gibi kompozit (en az ikisi bir arada) sonuç ölçütlerinde azalma bulundu.

Sonuç ölçütleri tek tek incelendiğinde, miyokart enfarktüsü ve felçler gruplar arasında benzerdi. Transradyal yaklaşım 30 gün içindeki kalp nedenli ve tüm nedenlere bağlı ölümleri, kanamaları ve giriş yerindeki lokal komplikasyonları azalttı. Transradyal yaklaşımla hastanede kalış süresi de azaldı ancak bununla birlikte radyasyona maruziyet ve başka giriş yolu gerektirecek teknik başarısızlıklar da arttı.

Kanıt kalitesi

Kısa dönem MI ve tüm nedenlerden ölümler için kanıt kalitesine yüksek değer biçtik. Net klinik ters olaylar, kardiyak ölümler ve prosedür başarısı için kanıt kalitesine orta değer biçildi. Kanama ve giriş yeri komplikasyonlarıyla ilgili kanıtların kalitesi düşük.

Kaynak

Kolkailah AA, Alreshq RS, Muhammed AM, Zahran ME, Anas El-Wegoud M, Nabhan AF. Transradial versus transfemoral approach for diagnostic coronary angiography and percutaneous coronary intervention in people with coronary artery disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD012318. DOI: 10.1002/14651858.CD012318.pub2

Orijinal özet için: Bilekten Koroner Anjiyografi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar