İşyerinde El Derisinde İrritasyonu Önleyici Müdahaleler


Foto: James Heilman, MD / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede, ellerinde irritasyon gelişme riski taşıyan işçilerde bariyer kremleri, nemlendiriciler, eldiven ve eğitim programlarının etkisine dair mevcut kanıtları değerlendirmeyi amaçladık. 9 araştırma bulundu. Hiçbirinde koruyucu eldivenlerin etkisi araştırılmadı. Kanıtlar 17 Ocak 2018 tarihine kadar güncel.

Arka plan

Mesleki irritan el dermatiti (MED) belli işlerde çalışanların ellerinde görülen bir deri hastalığıdır. İlk belirtileri parmak araları ve eklem yerlerinde görünen kırmızı ve pullanma yapan yama şeklindeki lezyonlardır. Kaşıntılı blister, ağrılı çatlaklar ve muhtemelen enfeksiyonlar olağan görülür ve deri tedricen kalınlaşır.

El derisi irritasyonu, düzenli olarak su, deterjanlar, kimyasallar ve başka irritan maddelerle temas eden ya da çalışma günü boyunca eldiven giyen işçileri etkileyebilir. Özellikle risk altında olanlar, berberler, hemşireler, temizlikçiler, inşaat işçileri ve boya, matbaa, metal ve gıda endüstrisi çalışanlarıdır. Hastalık nispeten sıktır ve her yıl 10 000 tam günlük çalışandan 5 – 20 kadarını etkiler. MED oluştuktan sonra giderilmesi zor olduğundan gelişimini önlemek önemlidir.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye yaşları 16 ile 67 arasında, erkek ve kadın toplam 2888 katılımcıyla yapılan 9 araştırma dâhil edildi. Araştırmalara, metal işçileri, boya ve matbaa işçileri, domuz mezbahasında barsak temizleyenler, temizlikçiler ve mutfak çalışanları, hastane personeli ve berber çırakları gibi farklı tipte çalışanlarla yapıldı. Çok az çalışma bulunduğu için, koruyucu önlemlerin tüm bu mesleklerde eşdeğer derecede etkili olup olmadığını öğrenemedik. Araştırmalar 4 haftayla 3 yıl arasında sürdürüldü.

Anahtar sonuçlar

Bazı koruyucu önlemler el derisinde irritasyon riskini azaltabilir. Ancak bundan emin olmak için araştırma sayısı çok az. Araştırmalar, anlamlı bir şekilde kombine edilebilmek için birbirinden çok farklı ve sonuçlar tutarsızdı. Bu nedenle bulgularımız tartışılabilir.

Çeşitli bariyer kremleri, nemlendiriciler ve cilt koruma eğitimi programları araştırıldı. Bariyer kremlerinin MED gelişim riskini hafifçe azaltması mümkün. Bu sonuç 4 araştırmaya dayanıyor. Bu araştırmalarda bariyer kremi kullanan katılımcıların %29’unda, krem kullanmayan kontrol grubunda ise %33’ünde irritasyon gelişti.

3 araştırmanın sonuçları nemlendiricilerin MED gelişim riskini işe yarar bir miktarda azaltabileceğini gösterdi. Nemlendirici kullananlarda %13 oranında kullanmayanlarda ise %19 oranında irritasyon gelişti.

2 araştırma bariyer kremi ve nemlendirici kombinasyonu kullanımının da MED gelişimi riskini işe yarar bir miktarda azaltabildiğini gösterdi. Tedavi kullanan hastaların %8’inde, kontrol grubunun %13’ünde irritasyon görüldü.

Bulunan 3 araştırmanın sonuçlarına dayanarak, cilt koruma eğitiminin MED gelişim riskini azaltıp azaltmadığından şüpheliyiz. Bu araştırmalarda cilt koruma eğitimi alanların %21’inde, kontrol grubunun %28’inde irritasyon gelişti.

Araştırmalarda bu önlemlerin güvenlik ve toleransına sistematik olarak bakılmadı. Ancak tedavilere karşı ciddi reaksiyon olmadığı bildirildi. Bariyer kremi ve nemlendirici kullanan sadece birkaç kişide kaşıntı veya ciltte kızarma gibi hafif reaksiyonlar olduğu raporlandı. El derisinde irritasyonu engellemek için önlemler muhtemelen az sayıda ciddi ters etkiye neden oluyor ya da hiç olmuyor.

Kanıt kalitesi

Bariyer kremleri, nemlendiriciler ve kombine kullanımlarının sağladığı korunmayla ilgili kanıt kalitesi düşük bulundu. Yeterli bilgi bulunamadı ve araştırmalarda el dermatiti farklı şekillerde değerlendirildi.

Eğitim programları içinse sağlanan kanıtların kalitesi çok düşüktü. Yine, yeterli bilgi bulunamadı ve araştırmalarda el dermatiti farklı şekillerde değerlendirildi. Ayrıca çalışmalar bazı önemli yönlerden kötü yürütüldü.

Diğer bir önemli sonuç ölçütü olan tedavilerin güvenlik ve toleransı hakkında sadece dolaylı sonuçlar sağlanabildiğinden kanıt kalitesi ortaydı.

Kaynak

Bauer A, Rönsch H, Elsner P, Dittmar D, Bennett C, Schuttelaar MA, Lukács J, John S, Williams HC. Interventions for preventing occupational irritant hand dermatitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD004414. DOI: 10.1002/14651858.CD004414.pub3

Orijinal özet için: Çalışmaya Bağlı El Dermatiti

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar