Endometriyum Kanseri Tedavisi Görmüş Kadınlarda Hormon Replasman Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Endometriyum kanseri, rahim iç duvarında gelişir. Dünyada en sık görülen 6. kanser olup genellikle menopoz yaşlarındaki ya da postemenopozal kadınları etkiler. Kanserin rahim dışına yayılmadığı erken evrede sağkalım oranları mükemmeldir, 5 yıllık yaşama şansı %97 civarındadır. Endometriyum kanseri normal olarak, rahim, tüpler ve yumurtalıklar çıkarılarak ameliyatla tedavi edilir. Bu ameliyattan sonra menopoz öncesi kadınlarda menopoz belirtileri görülür.

Hormon replasman tedavisi (HRT) ateş basması, gece terlemeleri ve vaginal kuruluk gibi menopoz belirtilerinin tedavisinde kullanılır. Genç yaşta menopoza girmiş kadınlarda HRT kemik kuvvetini koruma ve osteoporozu önlemede de fayda sağlar. Ancak endometriyum kanseri sonrasında HRT kullanımının güvenliği bilinmiyor. Bazı HRT tiplerinin ana hormonu olan östrojen bazı tip endometriyum kanseri hücrelerinin çoğalmasını uyarır. Bu nedenle HRT, tedaviden sonra vücutta kalmış kanser hücrelerinin çoğalmasını hızlandırma ve tümör nüksünü teşvik etme potansiyel taşır. Bazı hekimler bu teorik risk nedeniyle endometriyum kanseri tanısı almış kadınlara HRT yazmayabilir. Ancak endometriyum kanseri erken aşamada tedavi edilmiş kadınların çoğunda ameliyattan sonra kanser hücresi kalmaz.

Menopoz belirtileri yaşam kalitesini şiddetle etkiler ve erken menopoz uzun dönemde sağlığı etkiler. HRT potansiyel olarak yaşam kalitesini ve uzun dönemde sağlığı iyileştirebilir ve endometriyum kanseri tedavisi görmüş kadınların tedavileri konusunda karar vermek için HRT’nin risk ve yararlarını dengelemesi gerekir.

Amaç

Bu sistematik derleme, endometriyum kanseri tedavisi görmüş kadınlarda HRT’nin etkinlik ve güvenliğini belirlemeyi hedefliyor. Bu durumda güvenlik, sürvi ve spesifik olarak kanser nüksü üzerindeki etkileri içeriyor.

Ana sonuçlar

Endometriyum kanseri geçirmiş kadınlarda HRT kullanımının etkinlik ve güvenliği hakkında kanıt aramak için tıbbi araştırma veri tabanlarını 2017 Mayısına kadar taradık. Plaseboya karşı kıyaslama yapan sadece 1 araştırma bulduk.

Bulduğumuz araştırmada, gruplar arasında yeniden kanser gelişimi ihtimali farklı bulunmadı. Araştırma, tedavinin nüks ya da yeni kanser gelişimi riskini artırabileceğini ve artırmayabileceğini gösterdi. Sürvi veya belirtilerde iyileşme hakkına bir bilgi sağlamadı. Ancak bu araştırma yeterli katılımcı alınamaması nedeniyle bitirilemedi ve erken endometriyum kanseri tedavisinden sonra HRT kullanımının tavsiye edilebileceğini kesin olarak söyleyebilmek için küçük kaldı.

Kanıt kalitesi

Güncel kanıtların kalitesi çok düşük olduğundan, endometriyum kanseri tanısı sonrasında HRT’nin kanserin nüks etmesi riskini artırıp artırmadığından şüpheliyiz. Sadece 1 araştırma bulabildik ve bu çalışmaya soruya kesin bir cevap sağlayabilecek sayıda kadın alınmadı. Bu araştırmada kanıtlara güvenimizi düşüren bazı potansiyel kayırma hatası alanları da bulundu.

Sonuçlar

Kısıtlı ve düşük kesinlikte kanıtlar, erken aşama endometriyum kanseri için cerrahi tedavi görmüş kadınlarda HRT’nin kanserin nüks riskine az etkisi olduğu ya da hiç olmadığını gösteriyor. HRT’nin genel sürviye etkisi olup olmadığına dair veri sağlanamadı.

Kaynak

Edey KA, Rundle S, Hickey M. Hormone replacement therapy for women previously treated for endometrial cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD008830. DOI: 10.1002/14651858.CD008830.pub3

Orijinal özet için: Endometriyum Kanserinde Hormon Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv