Alzheimer Hastalığında Apatiye Karşı İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Alzheimer Hastalarında apatiyi azaltmada etkili ve güvenli herhangi bir ilaç olup olmadığını anlamayı hedefledik.

Arka plan

Apati, bir ilgi azalması, insiyatif eksikliği ve aktivitede azalma durumudur. Alzheimer hastalığının çok olağan bir belirtisidir. Genellikle ısrarcıdır ve yaşam kalitesinde düşme, daha hızlı çöküş ve bakıcılarda daha fazla sıkıntıyla ilişkilidir. Apatinin etkili tedavisi, Alzheimer hastaları ve ailelerinin yaşam kalitesini iyileştirebilir.

Araştırma

2017 Mayısına kadar, Alzheimer hastalarında herhangi bir ilacı plaseboyla kıyaslayan ve apatiye etkisini ölçen randomize kontrollü araştırmalar (RKA) için tıbbi literatürü taradık.

Bulgular

Toplam 6300 hastayla yapılan 21 RKA bulduk. Metilfenidat ve modafinille yapılan 2 araştırma spesifik olarak apatiyi çalışmak için yapıldı; bu durumda katılımcıların tümünün çalışma başlangıcında bariz şekilde apatik olduğu biliniyor. Kalan 17 araştırmanın primer hedefleri farklıydı ancak apatiyle ilgili biraz veri raporlandı. Araştırmaların tasarım ve yürütümü genel olarak iyiydi.

Metilfenidatla ilgili üç araştırmada, bu ilacın apatiyi, ölçüm şekline bağımlı olsa da iyileştirebildiğini bulduk. Metilfenidat alan hastalar, bilişim ve bazı günlük aktiviteleri ölçen skalalarda plaseboya göre daha iyi skor verdi, ancak bu etkilerin pratikte önemli olabilecek boyutta olup olmadığı belirsiz.

Metilfenidatın plasebodan daha fazla yan etki yaptığına dair kanıt bulunmadı. Buna dair kanıtların kalitesi düşük olduğundan benzer başka çalışmalarda farklı sonuçlar çıkmayacağından emin olamıyoruz.

Modafinille sadece bir küçük araştırma yapıldı apatide etkili olduğuna dair kanıt bulunmadı.

Kalan 17 araştırmada çeşitli ilaçlar kullanıldı ve katılımcılarda bariz apati olması gerekmiyordu. Bu nedenle bunların derleme sorumuzla ancak dolaylı olarak alakalı olduğunu düşündük. Aynı ilaçlarla yapılan başka araştırmalarda da apatinin ölçülmüş olması çok muhtemel ancak sonuçlar yayınlanmadığı için yayınlamada kayırma hatası mümkün. Bu nedenle tüm bu ilaçlar için sağlanan kanıtların kalitesi düşük veya çok düşük olup bu da sonuçlara güvenimizin sınırlı veya çok az olduğu anlamına geliyor.

Sonuçlar

Güncel kanıtlar, metilfenidatın Alzheimer hastalığında apati tedavisi için faydalı olabileceğini gösteriyor. Ancak genel kanıt kalitesini artırmak için apatiyi hedefleyen daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Ruthirakuhan MT, Herrmann N, Abraham EH, Chan S, Lanctôt KL. Pharmacological interventions for apathy in Alzheimer's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD012197. DOI: 10.1002/14651858.CD012197.pub2

Orijinal özet için: Alzheimerde Apati Tedavisinde Metilfenidat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar