Beyin Kanaması Nedeniyle Felç Olan Hastalarda Toparlanmayı İyileştirmek İçin Kan Pıhtılaşmasına Yard

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kan pıhtılaşmasına yardımcı tedaviler beyin kanaması nedeniyle felç olan erişkin hastalarda ölüm ve malûliyet riskini düşürür mü?

Arka plan

Tüm felçlerin 1/10’dan fazlasına beyin kanamaları neden olur. Kanama büyüdükçe öldürücüdür. Beyin kanamalarının kabaca üçte biri ilk 24 saat içinde önemli büyüme gösterir. Bu nedenle, kanama başlangıcından hemen sonra verilen kan pıhtılaşmasını teşvik eden tedaviler, kanamanın büyümesini sınırlayarak ölüm ve malûliyet riskini düşürebilir. Ancak kanama durdurucu ilaçlar kalp krizleri ve bacak venlerinde pıhtılaşma gibi yan etkilere neden olan istenmeyen pıhtılaşmalara yol açabilir.

Çalışma özellikleri

Toplam 1732 katılımcıyla 2017 Kasımına kadar yapılmış 12 randomize kontrollü araştırmayı (RKA) derledik.

Anahtar sonuçlar

Beyin kanaması geçirene kadar antiplatelet ilaçlar kullanan hastalarda platelet nakli kullanımı hakkında orta kalitede zarar kanıtı bulduk. Diğer hemostatik tedavilerle ilgili olarak fayda veya zarara ait bir kanıt bulmadık.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi genel olarak ortayla düşük arasında bulundu. Halen sürmekte olan 10 araştırmanın daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor.

Yazarların Kararı

Bir araştırmadan sağlanan orta kalitede kanıtlara göre, antiplatelet tedaviyle ilişkili beyin kanaması (ICH) olan erişkinlerde platelet nakli, standart bakıma kıyasla zararlı görünüyor. Akut spontan ICH’da ameliyatla ya da ameliyatsız pıhtılaşma faktörleri ve antikoagülan kullanımıyla ilişkili akut spontan ICH’da taze dondurulmuş plazmaya karşı pıhtılaşma faktörlerinin etkinliğiyle ilgili sağlam sonuçlar çıkaramadık.

Daha fazla randomize kontrollü araştırma (RKA) yapılması gerekiyor ve sürmekte olan 10 RKA’nın sonuçlanmasını bekliyoruz.

Bilimsel Özet

Arka plan

Spontan (non-travmatik) intraserebral kanamayı (ICH) izleyen sonuçları hematom büyüklüğü etkiler; kanamaların 1/3 kadarı başlangıçtan sonraki 24 saat içinde büyüme gösterir. Erken hemostatik tedavi hematomun büyümesini kısıtlayarak sonuçları iyileştirebilir. Bu derleme, ilki 2006 yılında yayınlanan ve 2009 yılında güncellenen eski versiyonları güncelliyor. Kanıtlar 2017 Kasımına kadar güncel.

Amaç

1) Akut spontan ICH olan erişkinlerde değişik sınıflardan hemostatik tedavilerin etkinlik ve güvenliklerini ve 2) her sınıftan hemostatik tedavinin, kanama başlangıcının hemen öncesine kadar alınan antitrombotik ilaç tipine (yani antikoagülan, antiplatelet ya da hiç) göre etkilerini plaseboya karşı araştırdık.

Araştırma stratejisi

The Cochrane Stroke Trials Register, CENTRAL; 2017, Sayı 11, MEDLINE Ovid ve Embase Ovid 27 Kasım 2017 tarihine kadar tarandı. Başka yayınlanmış, süren ve yayınlanmamış RKA’ları bulmak için, ilişkin makalelerin referans listeleri ve uluslararası RKA tescilleri de 2017 Kasımına kadar tarandı.

Seçim kriterleri

Akut spontan ICH’da pıhtılaşma faktörleri, antifibrinolitik ilaçlar veya platelet nakli gibi prokoagülan tedaviler gibi herhangi bir hemostatik müdahaleyi; plaseboya, açık kontrole veya bir aktif komparatöre karşı kıyaslayan ve derleme sorusuyla ilişkili klinik sonuç ölçütleri raporlayan RKA’ları aradık.

Veri toplama ve analiz

İki derleme yazarı birbirinden bağımsız olarak; verileri çıkardı, kayırma hatası riskini değerlendirdi ve yayınlanan makalede bulunamayan spesifik veriler için yazarlarla temas kurdu.

Ana sonuçlar

Toplam 1732 katılımcıyla yapılan 12 RKA bulduk. 1480 hastayla yapılan 7 araştırmada pıhtılaşma faktörleri plaseboya karşı; 57 katılımcılı 3 araştırmada antifibrinolitik ilaçlar plasebo veya açık kontrole karşı; 190 katılımcılı 1 araştırmada platelet nakli açık kontrole ve 5 katılımcılı 1 araştırmada da pıhtılaşma faktörleri taze dondurulmuş plazmaya karşı kıyaslandı. 2 araştırmayı toplu veri raporladıklarından derleyemedik. Sürmekte olan 10 araştırma bulduk. Derlenen 12 araştırmada değerlendirilen 7 kriterin tümü için kayırma hatası riski; 37’sinde (%44) belirsiz, 16’sında (%19) yüksek ve 31’inde (%37) düşük bulundu. Sadece 1 araştırmada tüm kriterlerde kayırma hatası riski düşüktü.

Antiplatelet kullanımıyla ilişkili ICH’da platelet naklini açık kontrole karşı kıyaslayan bir araştırmada 90 gündeki ölüm ve bağımlılıkta anlamlı artış bulundu. (modifiye Rankin Skalası skoru 4 - 6) (52/93 ye karşı 70/97; risk oranı (RO) 1.29, 95% güven aralığı (GA) 1.04 to 1.61, 1 araştırma, 190 katılımcı, orta kalitede kanıt).

Akut spontan ICH’da cerrahiyle beraber ya da olmadan, plaseboya veya açık kontrole karşı pıhtılaşma faktörleri için tüm bulgular anlamsızdı (orta kalitede kanıt). Akut spontan ICH’da antifibrinolitik ilaçların plaseboya karşı (orta kalitede kanıt) veya açık kontrole karşı (orta kalitede kanıt) kıyaslamasında, antikoagülan kullanımıyla ilişkili akut spontan ICH’da pıhtılaşma faktörlerinin taze dondurulmuş plazmaya karşı kıyaslamasında (kanıt bulunmadı) da bulgular anlamlı değildi.

Kaynak

Al-Shahi Salman R, Law Z, Bath PM, Steiner T, Sprigg N. Haemostatic therapies for acute spontaneous intracerebral haemorrhage. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD005951. DOI: 10.1002/14651858.CD005951.pub4

Orijinal özet için: Beyin Kanamasında Pıhtılaşma Tedavileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv