Bronşektazi Hastalarında Sürekli Veya Aralıklı Antibiyotik Kullanımı


Foto: Hellerhoff / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bronşektazi şifası olmayan bir göğüs hastalığı olup tekrarlayan göğüs enfeksiyonları görülür. Ana tedavi antibiyotiklerdir ve göğüs enfeksiyonu gelişimini önlemek için uzun süre alınabilir. Bu kullanım sürekli ya da kısa bir dönem için aralıklı olabilir. Ancak halen, alevlenmelerin sıklık ve süresini azaltmada, antibiyotik direncini yönetmede ve yan etkileri minimal tutmada hangi yaklaşımın en etkili olduğunu bilmiyoruz.

Çalışma özellikleri

Derleme sorumuzu araştıran çalışmaları bulmak için 1 Ağustos 2017 tarihinde çok çeşitli kaynakları taradık. Potansiyel olarak konuya ilişkin 268 araştırma bulundu, ayrıntılı incelemede hiçbirinin derleme kriterlerimizi karşılamadığı anlaşıldı.

Sonuç

Bronşektazili hastalarda antibiyotikleri sürekli ya da aralıklı kullandırmaktan hangisinin daha faydalı olduğuna dair yüksek kalitede kanıt bulunmuyor. Göğüs enfeksiyonlarını azaltmak, antibiyotik tedavisine direnci sınırlamak ve ciddi yan etkileri azaltmada bu yollardan hangisinin daha iyi olduğunu değerlendiren daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Donovan T, Felix LM, Chalmers JD, Milan SJ, Mathioudakis AG, Spencer S. Continuous versus intermittent antibiotics for bronchiectasis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 6. Art. No.: CD012733. DOI: 10.1002/14651858.CD012733.pub2

Orijinal özet için: Bronşektazide Antibiyotik Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv