Yatan Hastalarda Tromboprofilaktik Önlem Kullanımını Artırıcı Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derleme, hastanede tıbbi ve cerrahi nedenlerle yatan riskli erişkinlerde, sistem çapında yapılan müdahalelerin, tromboprofilaksi önlemlerin kullanımını artırma ve tromboz insidensini düşürmede etkili olup olmadığını anlamak amacıyla yapıldı.

Anahtar mesajlar

Sistem çapında müdahaleler, özellikle hekimler ve diğer sağlık profesyonellerine yönelik alarmlar, trombofilaksi veya uygun tromboprofilaksi kullanımını iyileştirip semptomatik tromboz sayısını düşürebiliyor. Ancak kanıtların kesinliğine orta ya da düşük değer biçildi, bu derlemenin sonuçlarını onaylamak için sistem çapına müdahalelerin etkinliğini araştıran yüksek kalitede daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Arka plan

Bacak venlerinde veya akciğer damarlarında oluşan pıhtılaşmalar birlikte venöz tromboemboli (VTE) olarak adlandırılır. VTE, tıbbi veya cerrahi maksatlarla yatırılan hastalarda potansiyel bir komplikasyondur. Bu komplikasyonlar, hastanede kalış süresini uzatır, önde gelen ölüm ve uzun vadeli malûliyet nedenleri arasında yer alır. VTE risk faktörleri; tıbbi veya cerrahi maksatlı yatış, kanser, travma ya da hareketsizlik, oral kontraseptifler veya hormon replasman tedavisi gibi ilaçlar, gebelik ve doğum sonrası dönemde olmaktır. Başka risk faktörleri arasında ileri yaş, obesite, eski tromboz ve ailede tromboz öyküsü yer alır.

Tromboprofilakside, hastaya heparin, düşük molekül ağırlıklı heparin ya da ağızdan kullanılan ilaçlar gibi düşük dozda antikoagülanlar verilir ya da dereceli kompresyon çorapları veya sekansiyel basınç cihazları gibi fiziksel önlemlere başvurulur. ABD’de hastanede hasta güvenliğini artırmak stratejisi olarak tromboprofilaksi birinci sırada geliyor ve tromboprofilaksiyi hayata geçirme müdahaleleri, eylem gerektiren ilk 10 strateji arasında yer aldı.

Çeşitli riskli hasta gruplarında tromboprofilaksi güvenli olup VTE’yi önleyebilmekle beraber gereğinden az ya da uygunsuz kullanılıyor. Tromboprofilaksi kullanımını ölçmek için 2 ayrı yolu araştırdık: Profilaksi alınıp alınmadığı ya da uygun profilaksi alınıp alınmadığı. Araştırmalarda uygun bulunan profilaksiyi biz de uygun kabul ettik.

Ana sonuçlar

Yatan hastalarda tromboprofilaksi kullanımını artırmayı hedefleyen sistem çapındaki müdahalelerle ilgili yapılmış randomize kontrollü araştırmaları derledik. Literatür taraması sonucunda, toplam 33 207 katılımcıyla yapılmış 11 araştırma analize alındı.

Derlememiz, tromboprofilaksi kullanımını artırmada en güvenilir yolun alarmlı müdahaleler olduğunu gösterdi.

Kombine edilen veriler aşağıdakileri gösterdi:

* bilgisayar ve insan tarafından verilen alarmlar tromboprofilaksi alan katılımcı sayısını %21 artırdı (3 çalışma, 5057 katılımcı, düşük kesinlikte kanıt).

* alarmlar uygun tromboprofilaksi alan katılımcı sayısını %16 artırdı (3 çalışma, 1820 katılımcı, orta kesinlikte kanıt).

* alarmlar 3 ayda rölatif semptomatik VTE oranını 3 ayda %36 düşürdü (3 çalışma, 5353 katılımcı, düşük kesinlikte kanıt).

* çok bileşenli müdahalelerle birlikte tromboprofilaksi yazımında %4’lük mütevazı bir artış görüldü (5 araştırma, 9198 katılımcı, orta kesinlikte kanıt).

* Birbiriyle doğrudan kıyaslanmayan alarmlar, insana bağlı ya da bilgisayarlı olsun, çok bileşenli müdahalelerden daha etkili görüldü.

* Yine doğrudan kıyaslanmasa da, uygun tromboprofilaksiyi artırma ve semptomatik VTE’leri azaltmada bilgisayarlı alarmlar insana bağlı alarmlardan daha etkili olabiliyor.

Güncellik

Derlememiz 7 Ocak 2017 tarihine kadar güncel.

Kaynak

Kahn SR, Morrison DR, Diendéré G, Piché A, Filion KB, Klil-Drori A, Douketis JD, Emed J, Roussin A, Tagalakis V, Morris M, Geerts W. Interventions for implementation of thromboprophylaxis in hospitalized patients at risk for venous thromboembolism. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD008201. DOI: 10.1002/14651858.CD008201.pub3

Orijinal özet için: Yatan Hastalarda Trombozdan Korunma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv