Endometriyoz Sancısının Tedavisinde Modern Kombine Oral Doğum Kontrol Hapları

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kombine oral kontraseptif (KOK) hapları, endeometriyoz ağrısında olağan kullanılır ancak ne kadar işe yaradıkları belirsiz.

Arka plan

Rahim iç duvarını döşeyen endometriyum dokusunun yumurtalık gibi rahim dışı yerlerde üremesi olan endometriyoz, kadın sağlığının olağan problemleri arasındadır. Sancılı adet (dismenore) gören kadınlarda endeometriyoz, ilişkide ağrı, pelvik ağrı ve kısırlık bulunması olağandır. Endometriyozla beraber görülen ağrıyı gidermede KOK haplar dahil olmak üzere hormonal tedaviler ve gonadotropin serbestleten hormon (GNRH) analogları kullanılır. Ancak hormon tedavilerinin çoğunun, kabul edilebilirliği ve kullanım süresini kısıtlayan yan etkileri var.

Çalışma özellikleri

Tıbbi literatürü 19 Ekim 2017 tarihinde taradık. Toplam 612 kadınla, Mısır, ABD, Japonya ve İtalya’da yapılmış 5 araştırma bulduk.

Anahtar sonuçlar

Derlenen araştırmalardan sadece 3’ü analize alınabilecek formatta veri raporladı.

Plaseboya kıyasla oral doğum kontrol hapları

Bu kıyaslama 2 araştırmada toplam 354 kadınla yapıldı. Sağlanan kanıtların kayırma hatası riski yüksekti. KOK hapları kullanımıyla beraber tedavi bitiminde, hastanın sözlü skalada bildirdiği adet sancısında bir azalma olduğuna dair çok düşük kalitede ve görsel skalada bildirdiği adet sancısında plaseboya göre bir iyileşme olduğuna dair düşük kalitede kanıt bulundu. KOK grubunda adet sancısında, tedavi başlangıcından bitimine kadar plaseboya göre azalma olduğunu gösteren çok düşük kalitede kanıt bulundu

Başka tıbbi tedaviye kıyasla KOK hapları

Bu kıyaslama 50 katılımcılı 1 araştırmada yapıldı ve KOK, bir GNRH analogu olan goserelinle kıyaslandı. Araştırmada kayırma hatası riski yüksekti.

Tedavi sonunda goserelin grubundaki kadınlar adet görmediğinden bu dönem için kıyaslama yapamadık.

Tedavi biriminden 6 ay sonrasında KOK hapları ve goserelinle tedavi edilen kadınlar arasında, görsel veya sözlü skalada net fark olmadığını gösteren düşük kalitede kanıt bulundu.

6 ay sonundaki değerlendirmede iki grup arasında, ağrının tamamen kaybolmasına dair görsel skalada net fark belirtisi olmadığına dair çok düşük kalitede ve sözlü skalada net fark belirtisi olmadığına dair ise düşük kalitede kanıt bulundu.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi çok düşüktü. Kanıtların düşürülme nedeni verilerin, sonuçlarında geniş değişkenlik olan sadece bir küçük araştırmadan sağlanması ve tasarım detaylarının bildirilmemesiydi. Araştırmaların ikisine, çalışma tasarımına veri toplamaya ve veri analizine katkı da yapan ilaç firmalarınca fon sağlanması biraz kaygı yarattı. Bunlar sonuçlardan emin olamadığımız anlamına geliyor.

Kaynak

Brown J, Crawford TJ, Datta S, Prentice A. Oral contraceptives for pain associated with endometriosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD001019. DOI: 10.1002/14651858.CD001019.pub3

Orijinal özet için: Endometriyoz Sancısında Oral Kontraseptifler

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv