AKUT BÖBREK HASARINDA RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ BAŞLANGICININ ZAMANLAMASI

ARKA PLAN


Yüksek mortalite riski taşıyan akut böbrek hasarlanması (ABH), yoğun bakım ünitelerindeki (YBÜ) hastalar arasında yaygın bir durumdur. Renal replasman tedavisi (RRT), ABH'nın en şiddetli formlarını tedavi etmek için kullanılan bir yöntemdir. Klinik sonuçları açısından en uygun RRT başlama zamanı belirsizdir. Bu derleme aynı yazarlar tarafından yapılan, ABH için sürekli RRT’nin yoğunluğu isimli bir başka Cochrane derlemesini tamamlamaktadır.


HEDEFLER


Farklı RRT başlangıçlarını mortalite ve böbrek fonksiyon iyileşmesi üzerine etkilerini incelemek.


ARAMA METODU VE SEÇİM KRİTERLERİ


Cochrane Kidney and Transplant's Specialized Register'ı konuyla ilgili arama terimleri kullanarak Information Specialist ile temas kurarak 23 Ağustos 2018'e kadar aradık. CENTRAL, MEDLINE ve EMBASE, ICTRP portalları ve ClinicalTrials.gov aramalarıyla tanımlanmaktadır. Ayrıca LILACS'ı 11 Eylül 2017'ye kadar aradık.


Tüm randomize kontrollü çalışmaları (RKÇ'ler) dahil ettik. Erken ve standart zamanlı RRT başlangıcını karşılaştırarak, yaşları ne olursa olsun ABH'li tüm hastaları dahil ettik. Güvenlik ve maliyet sonuçları için kohort çalışmaları ve RKÇ olmayanları da dahil ettik.


VERİ TOPLAMA VE ANALİZ


İki yazar tarafından bağımsız çıkarılan veriler rastgele ‐ etkiler modeli kullanılarak; dikotom sonuçları için risk oranları (RO) ve sürekli sonuçlar için ortalama farkı (OF) olarak % 95 güven aralıklarıyla (GA) rapor edilmiştir.


SONUÇLAR


1084 katılımcı içeren beş çalışma değerlendirildi. Genel olarak çalışmaların çoğu ya düşük sayılı veya yanlılık durumu net olmadığı şeklinde değerlendirildi. Standart tedaviye göre erken başlangıç ​​30 günlük ölüm riskini azaltabilmekle birlikte, ancak artmış olan riski tam olarak ekarte etmez (5 çalışma, 1084 katılımcı: 0,83 RO,% 95 GA 0,61 - 1,13; I2 = 52%; düşük kesin kanıt); muhtemelen randomizasyondan 30 gün sonra ölümü azaltır (4 çalışma, 1056 katılımcı: RO 0.92,% 95 GA 0.76 ila 1.10; I2 =% 29; orta kesin kanıt). Daha erken başlangıç, mortaliteyi veya geri dönüşümsüz böbrek fonksiyon kaybı riskini azaltabilir (5 çalışma, 1076 katılımcı: RO 0.83,% 95 GA 0.66-1.05; I2=% 54; düşük kesin kanıt). Erken strateji, tedavi bitiminde RRT içermeyen hasta sayısını artırabilir (5 çalışma, 1084 katılımcı: RO 1.13,% 95 GA 0.91 ila 1.40; I2 =% 58; düşük kesin kanıt) 30. günden sonra RRT'yi kesen sağ kalanlar arasında böbrek fonksiyon iyileşmesini hafif olasılıkla artırabilir (5 çalışma, 572 katılımcı: RO 1.03,% 95 GA 1.00 - 1.06; I2 =% 0; orta kesin kanıt). Diğer yandan erken RRT başlangıcı advers olay yaşayan hasta sayısını arttırdığı gözlendi (4 çalışma, 899 katılımcı: RO 1.10,% 95 GA 1.03 - 1.16; I2=% 0; yüksek kesin kanıt). Standarda kıyasla, daha erken RRT başlangıcı yoğun bakım ünitesindeki gün sayısını azaltabilir (4 çalışma, 1056 katılımcı: OF ‐1.78 gün,% 95 CI -3.70 ila 0.13; I2 =% 90; düşük kesin kanıt) ancak bu durum kar ve zarar durumunuda içermektedir.YAZARLARIN KARARI

Tanımlanan düşük kanıt kalitesine dayanarak, erken RRT ölüm riskini azaltabilir ve kritik olarak ABH hastalarında böbrek fonksiyonlarının iyileştirebilir, ancak % 95 GA erken RRT ile advers olay riski arttırarak sonuçları kötüleştirebileceğini göstermektedir. Optimum RRT zamanını net tanımlamak için uygun kriterleri kullanan yeterli sayıda güçlü RKÇ'ye ihtiyaç vardır.


KONU NE?


Yüksek ölüm oranları ile ilişkili olan ABH, yoğun bakım ünitesine (YBÜ) başvuran hastalarda çok yaygındır; ve böbrek fonksiyonunun hızlı kaybı ile karakterize edilir. ABH hastalarında serumda artmış uremik toksinler (kreatinin ve üre), potasyum, asidoz ve hipervolemi ile çoğu durumda idrar çıkışında azalma görülür. Bu kimyasallar ve aşırı sıvı yüklenmesi, artan mortalite oranlarıyla ilişkilidir. Teorik olarak, toksinlerin erken alınması ve kan dolaşımından fazla sudan arındırılması hasta için sonuçlarını iyileştirebilir (ölüm oranının azalması ve böbrek fonksiyonlarının geri kazanılması gibi).


Renal replasman tedavisi (RRT), hastadan kateter aracılığıyla yönlendirilen kandan filtreleme sistemi vasıtasıyla fazla suyun ve toksinlerin uzaklaştırılmasını sağlayan kan temizleme tekniğidir. Daha sonra saf kan, hastaya kateter vasıtasıyla geri döndürülür. RRT'nin erken başlatılması, toksinlerin ve fazla suyun uzaklaştırılmasını arttırır. Bu derlemenin amacı, farklı RRT başlangıcı zamanlamasının (erken veya standart) ölüm, böbrek fonksiyonlarının iyileşmesi ve ABH hastalarında advers olaylara etkisini araştırmaktır.


NE YAPTIK?


Ağustos 2018’e kadar olan literatürü araştırdık ve bu ABH'li kritik hastalardan 1084'ü kapsayan beş çalışma belirleyerek derledik.


NE BULDUK?


Çalışmamıza standarda kıyasla RRT'nin erken başlatılmasını YBÜ’deki ABH hastalarını 1084 katılımcıyla inceleyen beş randomize çalışma dahil edildi. Erken RRT’nin ABH hastalarında ölüm riskini azaltabileceği, böbrek fonksiyonlarının iyileşmesini artırabileceği ancak advers olay riskini artırabileceği şeklinde değerlendirildi. Bununla birlikte, RRT'nin erken başlatılması, fayda (ölüm azaltmak) ve ayrıca zarar (ölüm artırmak) içeren bir dizi duruma neden olabilir.


Orijinal Özet veya Tam metin İçin: TIKLAYINIZ

Son Paylaşımlar
Arşiv