KRONİK BÖBREK HASTALARINDA DİYALİZ ESNASINDA GELİŞEN HİPOTANSİYONU AZALTMAK İÇİN DİYALİZAT ISISININ

ARKA PLAN


Diyaliz seansı esnasında gelişen hipotansiyon (DEH), hemodiyalizde (HD) kardiyovasküler morbidite ve mortalite riskini etkileyen yaygın bir komplikasyondur. Pek çok klinik çalışmada, diyalizat sıcaklığının sabit veya geri besleme sistemiyle izotermal olarak azaltılmasının DEH oranlarını iyileştirebileceği gösterilmektedir.


HEDEFLER


Bu derleme, HD alan kronik böbrek hastalarında (KBH) standarda kıyasla sıcaklığı azaltılmış diyalizat kullanımının DEH açısından yarar ve zararlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.


METOD VE SEÇİM KRİTERLERİ


Bu incelemede ilgili terimler, 14 Mayıs 2019 tarihine kadar Cochrane Kidney and Transplant's Specialized Register taranarak, kayıtlardaki çalışmalar, CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, ICTRP ve ClinicalTrials.gov aramaları ile tanımlanmıştır.


Tüm randomize kontrollü çalışmalar (RKÇ'lar), çapraz RKÇ'lar, küme RKÇ'lar ve yarı RKÇ'lar dahil edilmiştir.


VERİ TOPLAMA VE ANALİZİ


Bağımsız iki yazar; katılımcı, müdahale, sonuç, çalışmanın yöntemleri ve kayırma hatası gibi verileri seçip kanıtların nicel sentezini gerçekleştirmek için rastgele bir etki modeli kullanmıştır. Kayırma hatalarını değerlendirmek için her çalışmada Cochrane’in “Risk of bias” aracından yararlanılmış ve kanıt kesinliği için GRADE sistemi kullanılmıştır.


SONUÇLAR


Dahil edilen 25 çalışmadan (712 katılımcı) 3’ü RKÇ olup, diğerleri çapraz RKÇ’dir. 19 çalışmada kullanılan diyalizatın sıcaklığının sabit olarak 36 ° C'nin altında kullanılması ve standart sıcaklıkta (37 ° C ila 37.5 ° C) kullanılması karşılaştırılmıştır. Çoğu çalışma belirsizlik veya yüksek kayırma hatası içermektedir. Standart sıcaklıktaki ile karşılaştırıldığında, diyalizat sıcaklığının sabit bir şekilde azaltılmasının DEH oranını iyileştirmesi belirsizdir (8 çalışma, 153 katılımcı: değer oranı (DO) 0.52,% 95 GA 0.34 - 0.80; çok düşük kesin kanıt). Ayrıca diyalizat sıcaklığındaki azalmayla katılımcıların rahatsızlık oranı artmaktadır. (4 çalışma, 161 katılımcı: DO 8.31,% 95 GA 1.86 -37.12; çok düşük kesin kanıtlar). Olumsuz olaylardan dolayı ölüm, akut koroner sendrom veya inme bildiren herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.


3 çalışmada izotermal diyalizat ve termonötral diyalizat karşılaştırılarak izotermalin termonötrale göre DEH oranlarını iyileştirdiği gösterilmiştir (2 çalışma, 133 katılımcı: DO 0.68,% 95 GA 0.60 - 0.76; I2 =% 0; çok düşük kesin kanıt). Hiç bir çalışmada ölüm, akut koroner sendrom, inme, advers olaylardan (2 çalışma) rahatsızlık oranı (1 çalışma) veya seansı bırakma bildirimi olmamıştır.YAZARIN KARARI

Diyalizat sıcaklığının azaltılmasının DEH’u önleyebilmesi belirsizdir. Bu işlemin etkinliğinin değerlendirilebilmesi daha geniş HD hasta gruplarıyla yapılmış kantitatif sonuçları içeren çalışmaların yapılmasına bağlıdır. Halen devam eden 6 çalışma ile gelecekte daha yüksek kalitede kanıtlar elde edilmesi sağlanabilir.


KONU NE?


Kronik böbrek hastalarında kanı atıklardan temizlemek ve fazla suyu vücuttan atmak için diyaliz ihtiyacı artamakta. Diyaliz seansı esnasında hipotansiyon (DEH) kendini baş dönmesi, halsizlik, bulantı gibi belirtilerle gösteren bir komplikasyondur ve ani kan basıncı (KB) düşüşleri kardiyovasküler morbidite ve mortalite riskini artırmaktadır. Vücut sıcaklığındaki azalma damarların kasılmasıyla KB'da artış sağlayabilir. Diyaliz sırasında vücut sıcaklığının artmakta ve standart diyalizat sıcaklığı 37 ° C'dir. Isının ampirik olarak sabit soğutulmuş diyalizatla uzaklaştırması hemodinamik stabiliteyle ilişkilendirilip günlük pratikte kolaylık sağlayabilir. Ancak bu durum soğuk algınlığı, titreme gibi semptomlarla hasta rahatsızlığını arttırabilir.


NE YAPILDI?


HD gerektiren KBH’larında soğutulmuş diyalizat kullanımının DEH, rahatsızlık oranı ve diğer önemli etkileri hakkında veriler içeren 712 katılımcılı 25 çalışmadan veriler toplanarak meta-analiz çalışması yapılmıştır.


NE BULUNDU?


Kayırma hataları, küçük örneklemleri ve bilgi eksikliği dahil edilen çalışmaların kalitesini düşürmektedir.

Sıcaklığı sabit şekilde azaltılarak kullanılan diyalizatın, standart sıcaklıkta olan diyalizat kullanımı karşılaştırıldığında DEH insidansını azaltması ve rahatsızlık oranını arttırmasına dair kanıtlar düşük kalitede bulunmuştur. DEH’u azaltmak için diyalizat sıcaklığının azaltılması, hasta rahatsızlığı az olduğunda bir seçenek olabilir. Ancak hiçbir çalışma, ölüm veya kalp rahatsızlıkları gibi uzun vadeli sonuçları bildirmemiştir.


DEĞERLENDİRME


Diyalizat sıcaklığının azaltılmasıyla DEH’u önlenebileceğine dair veriler sınırlıdır ve kanıtlar belirsizdir. Ayrıca azaltılmış sıcaklıktaki diyalizatın HD hastalarında etkisini değerlendirmek için ölüm gibi önemli sonuçları da ölçen daha büyük çalışmalara ihtiyaç vardır.


Orijinal Özet veya Tam metin İçin: TIKLAYINIZ

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv