Bilimsel Editörler

Prof. Dr. Korkud Demirel                                          Ağız ve Diş Sağlığı 

Akademik

1985 Lisans     : İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

1992 Doktora  : İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2002 Profesör : İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji AD

 

Profesyonel

1985-1989       : İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji AD

1989-1990       : SUNY at Stony Brook, School of Dentistry, Department of Periodontology

1991-                : İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji AD

2005-                : Yarım gün muayenehane

 

İlgi Alanları

Periodontal plastik cerrahi ve yumuşak doku rejenerasyonu

Diş implantları ve kemik ogmentasyonu

Periodontal hastalık ve sigara ilişkisi

 

Mesleki Dernekler

Türk Periodontoloji Derneği (Eski başkan)

Avrupa Periodontoloji Federasyonu (Eski başkan)

Prof. Dr. Hamdi AKAN                                                      Hematoloji               

Prof. Dr. Hamdi AKAN 1957 yılında Ankara’da doğdu. 1975 yılında TED Ankara Kolejini bitirdi. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1985 yılında aynı fakültede iç hastalıkları uzmanı oldu. 1990 yılında iç hastalıkları doçenti oldu. Bir yıl sonra yine aynı klinikte hematoloji bilim dalı uzmanlığı aldı. 1996 yılında iç hastalıkları profesörü oldu. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı kurucu öğretim üyesi oldu. Prof. Akan halen AÜTF İç Hastalıkları A D, Hematoloji Bilim Dalı’nda Klinik Araştırmalar Birimi sorumlusu olarak görev yapıyor. Halen Klinik Araştırmalar Derneği Başkanlığı, Avrupa Hematoloji Derneği Eğitim Komitesi YK Üyesi ve Avrupa Hematoloji Eğitimi Kredilendirme Kurumu (EBAH) kurumu YK üyesi olarak çalışmaktadır. 

Turkish Journal of Hematology (TJH) ve İyi Klinik Uygulamalar dergilerinde idari editörlük görevi de olan Prof. Akan'ın daha ayrıntılı CV'sine buradan ulaşılabilir.

Doc. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL                                                 Hemşirelik 

1979 yılında İzmir’de doğdu. 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi  Hemşirelik Fakültesinden mezun oldu. 2004 yılındaki bir yıllık yoğun bakım deneyiminden sonra, aynı kurumda “araştırma asistanı” oldu. 2006 yılında DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden master derecesini aldı. Doktora eğitimini DEÜ Sağlık Bilimlerinde 2010 yılında tamamladı. Uludağ Üniversitesi Sağlık Okulunda ders verdi. 2013 yılında Katip Çelebi Üniversitesinde yardımcı doçent, 2015 yılında doçent oldu. Uzmanlık alanları diyabet, endokrinoloji, onkoloji, yoğun bakım, geriatri ve Palyatif Bakımdır. Doçent Avdal, Hemşirelik Eğitimi Derneği yönetim kurulu üyesi ve Avrupa Diyabet Hemşireliği Federasyonu üyesidir. Halen KÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği A. D. Başkanlığı görevini yürütüyor. Doç. Avdal’ın ayrıntılı akademik geçmişine buradan ulaşabilirsiniz.

Dr. Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN                                  Hemşirelik

 

Ege Üniversitesi, Ödemiş Sağlık Yüksekokulu’ndan 2006 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans derecesini 2010 yılında ve iç hastalıkları hemşireliğindeki doktora derecesini 2017 yılında tamamladı. 2006 – 2009 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Kliniğinde klinik ve yoğun bakım hemşiresi olarak görev yaptı. 2010 – 2013 yılları arasında bir vakıf üniversitesinde hemşirelik bölümünde “araştırma görevlisi”; 2014 – 2018 yılları arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalında “öğretim görevlisi” olarak görev yaptı. Acil Hemşireliği Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Hemşirelik Eğitimi Derneği üyesi, Avrupa Crohn ve Kolit organizasyonu (ECCO) Türkiye Ulusal Temsilcisidir. Halen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalında “Doktor Öğretim Üyesi” ve ayrıca Üniversiteye bağlı Atatürk EAH Gastroenteroloji kliniğinde inflamatuar barsak hastalıkları eğitim hemşiresi olarak görev yapmaktadır. Evlidir. Dr. Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN' ın ayrıntılı akademik geçmişine buradan ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Murat Akova         İnfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji                                                   

Dr. Murat Akova 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İç Hastalıkları uzmanlık Eğitimini 1984-1989 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 1988-1989 yılları arasında “London Hospital Medical College, Department of Medical Microbiology”, Londra, İngiltere’de, 2002-2003 yılları arasında Boston, ABD’de, “Tufts University School of Medicine, Center for Adaptive Resistance and Microbiology” bölümünde çalıştı. 1989 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi’nde öğretim elemanı olarak çalışan Dr. Akova, 1991 yılında doçent, 1998 yılında ise profesör oldu. 2000-2006 yılları arasında Hacettepe Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı’nda görevli öğretim üyesi, ayrıca Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü’nde Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Dr. Akova 2002- Haziran 2009 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Merkezi Etik Kurul’da Türk Tabipleri Birliği temsilcisi olarak çalışmıştır. Halen “European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases” genel sekreteri olarak görev yapmakta olup, aynı dernekte 2014-2016 dönemi için başkan olarak seçilmiş bulunmaktadır.

Doç. Dr. Erhan Tatar                                                                      Nefroloji


!980 yılında İstanbul'da doğdu, 2003  yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2008 yılında İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde iç hastalıkları uzmanı oldu. 2012 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalından uzmanlık aldı. 2015 yılında nefroloji doçenti oldu.

 

Mesleki deneyimi

2008-2009 yılları arasında İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde iç hastalıkları uzmanı olarak görev yaptı. 2012 yılında İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği'ne uzman hekim olarak atandı. 2014 yılında aynı kliniğin idari sorumluluğunu üstlendi. 2016 yılında eğitim sorumluluğunu da üstlendi ve halen bu görevleri yürütüyor.  

İlgi Alanları

Böbrek nakli, böbrek naklinde implant böbrek biyopsisi, nöbrek naklinde geç dönem rejeksiyonlar, kronik böbrek yetmezliğinde damar sertliği, kronik böbrek yetmezliğinde hormanal değişimin etkileri. Yayınları ve ayrıntılı CV'sine buradan ulaşılabilir.