* İntussusepsion hikayesinin, rotavirüs aşılaması için kontrendikasyon olarak eklenmesi

 

CDC Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) den

 

FDA, GlaxoSmithKline Biologicals’den monovalan rotavirüs aşısı (Rotarix) için ve Merck & Co’dan pentavalan rotavirüs aşısı (RotaTeq) için aldığı, intussusepsiyon hikayesini kontrendikasyon olarak kabul etmek için revize edilen reçete yazma bilgileri ve hasta etiketlerini onayladı. FDA revizyonları, Rotarix için şubat 2011, RotaTeq için Haziran 2011’de onayladı. CDC, rotavirüs aşılama tavsiyelerindeki kontrendikasyonları, intussusepsiyon öyküsünü de eklemek için güncelliyor. Evvelce CDC intussusepsiyonu kontrendikasyon olarak değil önlemler içinde değerlendiriyordu.

 

* Hippurin preparatlarının prospektüslerinde gösterilen kontrendikasyonlar

 

Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde, ciddi dehidratasyonda kontrendikedir. İdrardaki ürat kristalleri sebebiyle gut hastalarına da kontrendikedir.

 

* Gebelikte Kontrendike Aşılar

 

İnfluenza (Canlı zayıflatılmış), KKK – MMR, Su çiçeği, Zoster, BCG.

 

HPV aşıları ise: Tavsiye edilmez!    

 

Not: Bunlar teorik kontrendikasyonlardır. Kızamık aşısı olmuş ve izlenen 350 civarı gebe var.

 

Bkz: Gebeler İçin Aşılama Rehberi

 

* CYP3A4 inhibitörleri ile kalsiyum kanal blokerlerinin (KKB) aynı anda kullanımı ile ilgili güvenlik uyarıları var

 

CYP3A4 aktivitesi inhibe olduğunda bKKB’lerin kan konsantrasyonları zararlı düzeylere çıkabiliyor.Klaritromisin bunlardan biri.

 

Bir çalışmada, inhibitör etkisi çok düşük olan ve referans olarak kullanılan azitromisine kıyasla:

  • Akut böbrek hasarı ile yatış (primer sonuç beklentisi),

  • hipotansiyonla yatış ve

  • tüm nedenlerden ölümlerde anlamlı artış gösterildi.

 

Bkz: Kalsiyum Kanal Blokeri – Klaritromisin İlaç Etkileşimleri ve Akut Böbrek Hasarı

Kontrendikasyonlar