Sindirim Sistemi Kanserlerinden Korunmada Antioksidan Takviyeleri Tavsiye Edilemez

Cochrane derleme özeti

Vücudumuz sağlığımız için önemli tüm bileşikleri sentez edemiyor. Bu nedenle bazılarının diyetle alınması gerekir. Oksidatif stres, kanser gibi kronik hastalıklardaki dâhil hücre hasarına neden olabiliyor. Mide barsak sistemi kanserleri dünyada en sık görülenler arasında yer alıyor. Bu hastalarda gidişatın kötü olması primer korunmayı cazip hale getiriyor. Antioksidan takviyelerin sindirim sistemi kanserlerini azaltmada etkili olup olmadığı tartışmalı.

Bu derlemede, antioksidan takviyeleriyle özofagus, mide, ince barsak, kolon ve rektum, pankreas, karaciğer ve safra yollarının kanserlerinden korunma değerlendirildi. Derlemeye toplam 211 818 katılımcıyla yapılan 20 randomize kontrollü araştırma dahil edildi. Katılımcılara; plaseboya karşı beta-karoten, A, C ve E vitaminleri ve selenyum gibi antioksidan takviyeleri verildi. Araştırmaların kalitesi müstesna derecede yüksek bulundu.

Usulüne uygun olarak tasarlanmış ve yürütülmüş randomize kontrollü araştırmalar temel alındığında, beta-karoten, A, C, E vitaminleri ve kombinasyonlarının sindirim sistemi kanserlerini önleyebildiği bulunamadı. Antoksidan takviyelerine randomize edilen 95 084 katılımcıdan 2057’sinin (%2.2), plaseboya randomize edilen 78 935 katılımcıdan 1548’inin (%2) sindirim sisteminde kanser gelişti.

Hatta bu antioksiden takviyeler mortaliteyi de artırır görünüyor. Antioksidan takviyesi alan 122 501 katılımcıdan 17 114’ü ölürken plasebo alan 78 693 katılımcıdan 8799’u öldü.

Tek başına selenyumun sindirim sistemi kanserlerinde koruyucu etkisi olabilir. Ancak bu bulgu tasarım kusurları olan araştırmalara dayanıyor ve iyi yürütülmüş randomize klinik araştırmalarla konfirmasyonu gerekir.

Kaynak

Bjelakovic G, Nikolova D, Simonetti RG, Gluud C. Antioxidant supplements for preventing gastrointestinal cancers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3. Art. No.: CD004183. DOI: 10.1002/14651858.CD004183.pub3

Orijinal özet için: Kanserden Korunma Antioksidan

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar