Transrektal Prostat Biyopsisinde Profilaktik Antibiyotik

Cochrane derleme özeti

Prostat kanseri erkeklerde en sık teşhis edilen ikinci kanserdir. Bu hastalığın tanısında, doku örneği almak için transrektal yoldan prostat biyopsisi yapmak gerekir. Transrektal prostat biyopsisinden sonra enfektif komplikasyonlar iyi bilinmekle beraber rutin profilaktik antibiyotiklerin gerekliliği ve etkinliği hakkında belirsizlik ve antibiyotik profilaksisinde net bir standardizasyon eksikliği var.

Derlediğimiz 9 araştırmada antibiyotikle profilaksinin enfeksiyöz komplikasyonları (bakteriürü, bakteriyemi, ateş, üriner enfeksiyon, sepsis ve prosedür sonrasında yatışlar) önlemede etkili olduğunu gördük. Prostat biyopsisinden sonra profilakside birkaç sınıf antibiyotik etkili ve en iyi analiz edilen kinolonlar. Uzun antibiyotik kürlerinin kısa süreli tedavilerden, ya da çoklu dozla tedavinin tek dozlu tedavilerden üstün olduğunu konfirme edecek kesin veri bulunmuyor

Kaynak

Zani EL., Clark OAugusto Camara, Rodrigues Netto Jr N. Antibiotic prophylaxis for transrectal prostate biopsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 5. Art. No.: CD006576. DOI: 10.1002/14651858.CD006576.pub2

Orijinal özet için: Transrektal Biyopsi Profilaktik Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar