Demansta Almitrin-Robasin Kombinasyonu

Cochrane derleme özeti

Halen demansta almitrin ve robasin kombinasyonu (Duxil) kullanımının etkilerine dair yetersiz kanıt bulunuyor.

Duxil’in demansta faydalı olabilecek birkaç özelliği bildirildi. Bu derleme için demanslı hastalarda Duxil’i kontrole karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırmalar arandı ve 3 çalışma derlendi. Duxil’in bilişsel işlevlerde iyileşmeye anlamlı bir faydalı etkisi olmasına rağmen, derlenen çalışmaların sayısının azlığı, düşük metodolojik kalitesi ve muhtemelen yayınlamada kayırma hatası olması nedeniyle derlememiz demanslı hastalarda rutin Duxil kullanımını destekleyen yeterli kanıt sağlamadı. Büyük ve yüksek kalitede daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Yang W, Liu M, Teng J, Hao Z, Wu B, Wu T, Liu GJ. Almitrine-Raubasine combination for dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 3. Art. No.: CD008068. DOI: 10.1002/14651858.CD008068.pub2

Orijinal özet için: Demansta Duxil

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv