Osteoartritte Glukozamin

Cochrane derleme özeti

Glukozamin alan osteoartritli hastalarda:

  • Ağrılar azalabilir,

  • Fiziksel işlevler iyileşebilir,

  • Muhtemelen yan etkiler olmayacaktır.

Osteoartrit ve glukozamin nedir?

Osteoartrit, el, kalça, omuz ve diz eklemlerini etkileyebilen artritin en sık görülen formudur. Belirgin bir işlev bozulması ve yaşam kalitesi azalmasına neden olabilir.

Osteoartritte, eklem yüzeylerini koruyan kıkırdak yıkıma uğrar, ağrı ve ödeme neden olur. Ağrı ve ödemi azaltmak için ilaçlar ve ilaç dışı tedavilere başvurulur.

Glukozamin, vücutta doğal olarak bulunur. Vücut bu maddeyi kıkırdağı inşa etmek için malzeme olarak kullanır.

Glukozamin, diyete ek olarak hap şeklinde de alınabilir, enjektabl preparatları da bulunuyor. Preparatlar, kondroitin gibi başka maddelerle kombine ya da hidroklorid ya da sülfat şeklinde saf glukozamin içerebiliyor. Preparatlarda genellikle günlük 1500 mg doz tavsiye ediliyor

Avrupada glukozamin, sağlık kuruluşlarınca reçete ediliyor. Ancak Kuzey Amerika’da reçetesiz satılıyor. Bu Kuzey Amerika’da yasal düzenlemeye tabi olmadığı ve hapların etikette bildirilen dozlarda olabileceği ya da olmayabileceği anlamına geliyor.

6 aylık tedavi sonunda ne sağlanıyor?

Ağrı: Yüksek kaliteli çalışmalar, glukozamin ya da plasebo alan hastalarda ağrı iyileşmesinin yaklaşık olarak aynı olduğunu gösterdi. Eğer tüm çalışmalar (düşük kaliteliler ve eskiler dahil) birlikte değerlendirilirse, glukozaminle iyileşme, plasebodan daha fazla.

Plasebo alan hastalar ağrı skoru olarak, 0-100 skalası üzerinden 7 puan aldılar. Glukoazmin kullanan hastalarda ağrı 10 puan daha fazla iyileşebiliyor.

Düşük kaliteli ve eski araştırmalar dahil olmak üzere, sadece Rotta marka glukozamini araştıran çalışmalar, glukozaminin ağrıyı plasebo haplardan daha fazla iyileştirdiğini gösterdi. Plasebo alan hastalarda ağrı skoru, 0-20 skalası üzerinden 6 olarak belirlendi. Rotta kullanan hastalar ise ağrılarını 3 puan daha düşük olarak değerlendirdiler.

İşlev: Yüksek kaliteli çalışmalar, işlev tek tip skalada değerlendirildiğinde, glukozaminin plaseboya kıyasla işlevi daha fazla iyileştirdiğini gösterdi. Ancak başka skalalarla değerlendirme yapıldığında iyileşme plasebo ile aynı değerleri verdi.

Düşük kaliteli ve eski araştırmalar dahil olmak üzere, sadece Rotta marka glukozamini araştıran çalışmalar, glukozaminin işlevi plasebo haplardan daha fazla iyileştirdiğini gösterdi. Plasebo alan hastalarda işlev skoru, 0-68 skalası üzerinden 22 olarak belirlendi.

Rotta kullanan hastalar ise işlev düzelmesini ağrılarını 2 puan daha iyi olarak değerlendirdiler.

Yan etki gösteren hastaların sayısı fark göstermedi. Bu etkiler başlıca mide rahatsızlığı ve başka eklemlerde ağrılar şeklinde gerçekleşti.

Kanaat

Rotta markası dışındaki preparatlarla ilgili çalışmalardan sağlanan verilerin bir araya getirilmesi, ağrı ve WOMAC işlevinde fayda göstermedi. Buna karşın Rotta marka glukozamin semptomatik osteoartritin neden olduğu ağrı ve işlev bozulması tedavisinde plaseboya üstün bulundu.

Kaynak

Towheed T, Maxwell L, Anastassiades T P, Shea B, Houpt J, Welch V, Hochberg M C, Wells G A. Glucosamine therapy for treating osteoarthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: CD002946. DOI: 10.1002/14651858.CD002946.pub2

Orijinal özet için: Artrit ve Glukozamin

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv