Apandisitte Laparoskopik Apendektomi

Cochrane derleme özeti

Karnın sağ alt bölümünde, apendiks denen çıkmaz bir barsak girintisi bulunur. İltihaplanması apandisit olarak bilinir, genellikle ani başlar. En çok çocuk ve genç erişkinlerde görülür. Çoğu olguda, karın içinde apendiks delinmesini önlemek için acil ameliyat gerekir. Ameliyatta apendiks çıkarılır (apendektomi). Geleneksel yaklaşımda 5 cm kadar bir kesi yapılır. Bunun alternatifi, ameliyatın laparoskopik olarak yapılmasıdır. Laparoskopik apendektomide, her biri yaklaşık 1 cm boyunda 3 kesi yapılır.

Bu derlemeye 67 randomize kontrollü araştırma alındı. Araştırmaların çoğu erişkinlerde, 7’si çocuklarda yapıldı.

Laparoskopik apendektominin geleneksel ameliyata kıyasla sağladığı büyük avantajlar içinde; yara enfeksiyonu riskinde ve ameliyat sonrası ağrıda azalma, hastanede kalış süresinde kısalma (-1 gün) ve normal aktiviteye daha hızlı dönüş yer alıyor.

Dezavantaj olarak da girişimin daha uzun sürmesi (+10 dk) ve karın içi apse oranının yüksekliği belirlendi. Çocuklarda da büyüklere benzer sonuçlar bulundu.

Laparoskopik yaklaşımın başka bir avantajı da kamera sayesinde karın içinde gözle muayenenin mümkün olmasıdır. Özellikle birçok durumun apandisiti taklit edebildiği doğurganlık çağındaki kadınlarda gereksiz apendektomi riski azalır.

Özetle, apandisit şüphesi halinde laparoskopik cerrahinin, geleneksel ameliyata kıyasla tanı ve tedavi yönünden avantajları var. Ancak iki teknik arasındaki fark oldukça küçük olup, hastanın özelliklerine ve müdavi cerrahın deneyimini kuvvetle bağımlı olduğundan konvansiyonel ameliyat yapmanın “hata” olarak görülmemesi gerekir.

Kaynak

Sauerland S, Jaschinski T, Neugebauer EAM. Laparoscopic versus open surgery for suspected appendicitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 10. Art. No.: CD001546. DOI: 10.1002/14651858.CD001546.pub3

Orijinal özet için: Laparoskopik Apandisit Ameliyatı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv