Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Naftopidil

Cochrane derleme özeti

İyi huylu prostat hiperplazisi (BPH) sık idrara çıkma, acil idrar yapma ihtiyacı, gece tuvalete çıkma, sıkışma ve hemen idrar yapamama gibi rahatsızlık verici alt idrar yolu belirtilerine neden olabilir. Yaşlıca erkeklerde olağan görülür ve yaşam kalitesini etkileyebilir. BPH tedavisinde naftopidil kullanımını değerlendiren bu derlemede randomize kontrollü araştırma bulunamadığından kanıt az. 8 non-randomize araştırmanın bu derlemesinde naftopidil plaseboyla kıyaslanmadı.

Naftopidilin kısa dönem etki ve ters etki profili, düşük doz tamsulosine kıyasla benzer, eviprostatla fitoterapiden üstün bulundu. Naftodilin ters etkileri azdı, en sık sersemlik ve hipotansiyon görüldü. Bu ilacın yaygın kullanımından önce, standart tedaviyle kıyaslayan daha uzun vadeli randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Garimella PS., Fink HA, MacDonald R, Wilt TJ. Naftopidil for the treatment of lower urinary tract symptoms compatible with benign prostatic hyperplasia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD007360. DOI: 10.1002/14651858.CD007360.pub2

Orijinal özet için: Prostatta Naftopidil

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv