Serviks Kanserinde Kemoradyoterapi

Cochrane derleme özeti

Ameliyatla çıkarmak için çok büyümüş ya da çevre dokulara yayılmış serviks (rahim ağzı) kanserli kadınlar radyoterapiyle tedavi edilebilir. Bu hastalara radyoterapinin yanında kemoterapi de yapılabilir ve bu tedavi kemoradyoterapi adıyla anılır. Bu derlemede birçok ülkede yapılan 18 randomize kontrollü araştırmanın sonuçları birleştirildi.

Derleme sonuçları serviks kanserinde kemoradyoterapi alan kadınların sade radyoterapi yapılanlardan daha uzun yaşadığını gösterdi. Tedaviden 5 yıl sonra kemoradyoterapi alan her 100 kadından 66’sı hala hayattayken sade radyoterapi alanlardan 60’ı hayattaydı.

Kemoradyoterapi alan kadınlarda kanserin nüks etmesi ya da vücudun başka kısımlarına yayılması ihtimali de azaldı. Kemoradyoterapi büyük ya da daha yaygın tümörleri olanlar dahil tüm kadınlara fayda sağladı. Ayrıca araştırmalarda kullanılan çeşitli ilaçların (cisplatin, 5-florourasil veya mitomisin-C) tümü de sürviyi iyleştirmede ya da nüksleri veya yayılmayı önlemede fayda sağladı.

Kemoradyoterapi alan hastalarda bazı kısa dönem yan etkiler daha kötüydü. Kadınların tedavinin kısa vadeli yan etkilerle başa çıkmasına genellikle yardım edilebilir. Ancak maalesef bu tedaviyle uzun vadeli yan etkilerin daha kötü olup olmadığından emin olabilmek için yeterli bilgi bulamadık.

Derleme ayrıca, kemoradyoterapiden sonra ekstra kemoterapi alan kadınların da daha uzun yaşadığını gösterdi. Ancak bu sonuçlara güvenimiz daha düşük ve ekstra kemoterapinin faydalı olup olmadığını anlamak için yeni RKA’lar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Chemoradiotherapy for Cervical Cancer Meta-analysis Collaboration (CCCMAC) . Reducing uncertainties about the effects of chemoradiotherapy for cervical cancer: individual patient data meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD008285. DOI: 10.1002/14651858.CD008285

Orijinal özet için: Serviks CA’da Kemoradyoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv