Epilepside Pregabalinle Monoterapi

Çeviri: Hem. Elif Ünsal Avdal *

Cochrane derleme özeti

Mevcut antiepileptik tedavilere rağmen bir kısım insan nöbet geçirmeye devam eder ve birçokları yan etkilere maruz kalır. Bunun sonucunda, pregabalin gibi yeni farmakolojik tedavi seçeneklerine duyulan ilgi giderek artıyor.

Bu sistematik derlemede, epilepsi hastalarında pregabalinin etkinliğini ve tolere edilebilirliği değerlendirildi. Derlemeye, pregabalin monoterapisiyle tedavi edilen, 753 epilepsili hastayla yapılan, kısa süreli, sadece 2 randomize kontrollü çalışma dahil edildi. Bu çalışmalar pregabalinin, lamotrijinden daha düşük ancak gabapentinden daha iyi olduğunu gösterdi, ancak çalışma tasarımlarında sonuçlara büyük etkisi olabilecek kısıtlamalar bulduk.

Epilepsi tedavisi olarak pregabalin monoterapisini destekleyen güçlü bir kanıt bulunmuyor. Pregabalinin monoterapisinin etkinlik ve güvenliğini değerlendirmek için uzun süreli ve yüksek kaliteli randomize klinik çalışmalara ihtiyaç var.

Kaynak

Zhou Q, Zheng J, Yu L, Jia X. Pregabalin monotherapy for epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD009429. DOI: 10.1002/14651858.CD009429.pub2

Orijinal özet için: Epilepside Pregabalin Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* Doçent, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Son Paylaşımlar
Arşiv